دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1401، صفحه 1-168 
تحلیل و بررسی کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه

صفحه 80-93

10.22034/naes.2022.324161.1166

جواد قائمی زاده؛ غلامرضا یادگارزاده؛ علیرضا صادقی


فرصت ها و چالش های آموزش مجازی در دوران کرونا

صفحه 115-127

10.22034/naes.2022.329537.1175

پریناز بنیسی؛ نرگس طرفه‌نژاد؛ سانازالسادات طاهائی