کپی رایت و قوانین نشر

حقوق دسترسی آزاد به اطلاعات

حق نشر کلیه محتوای منتشر شده در رویکردی نو در علوم تربیتی، متعلق به این مجله است  و امکان دسترسی آزادانه به همه این محتوا تحت لیسانس CC BY فراهم است. 

نشریه علمی رویکردی نو در علوم تربیتی به صاحب امتیازی انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان منتشر می‌شود و مطابق با بیانیه بتسدا در خصوص انتشار دسترسی آزاد در 20 ژوئن 2003، به طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق Creative Commons Attribution licence (CC-BY) رعایت می‌کند.

 

حقوق خوانندگان

خوانندگان می توانند از مقالات چاپ شده در این مجله بر اساس مجوز نشر مربوطه (CC BY (به عنوان شخص سوم استفاده کنند. همچنین می باید حقوق ثبت اختراع، علائم تجاری و سایر حقوق مالکیت معنوی (من‌جمله داده‌های پژوهشی) را رعایت کرده و نسبت به مطالب منتشر شده اعتبار درخوری قائل شوند.

 

حقوق نویسندگان

نویسندگان می توانند مقاله چاپ شده خود در این مجله را بر اساس مجوز نشر مربوطه (CC BY  (به کار ببرند؛ به این معنی که می توانند از مقالات خود برای تدریس در کلاس (ارائه مقاله به صورت کاغذی یا الکترونیکی) استفاده کنند. برای همکاران شناخته شده خود که می خواهند از مقاله استفاده شخصی کرده و یا در تز یا پایان نامه خود مورد استفاده قرار دهند، نسخه ای (من‌جمله از طریق ایمیل) ارسال کنند. نویسندگان می توانند در کارهای تلفیقی آینده خود از مقاله فعلی و نتایج آن استفاده کنند؛ آن را به صورت کتابی بسط دهند؛ برای آماده سازی کارهای استخراجی دیگر خود آن را به کار برند؛ و در سایر کارهای خود بخش ها یا گزیده ای از مقاله را استفاده کنند.

 

حقوق مجله

مجله می تواند از نویسندگان بخواهد شرح دهند که مقاله ارسالی آنان قبل چاپ نشده است (مگر این که به صورت چکیده، بخشی از سخنرانی و یا پایان نامه دانشگاهی چاپ شده باشد)، همچنین در حال حاضر برای چاپ در جای دیگری تحت بررسی نیست و در صورت پذیرش مقاله در این مجله، آن را بدون رضایت کتبی صاحب حق نشر (رویکردی نو در علوم تربیتی)، به شکل فعلی در هیچ مجله دیگر حتی صرفاً به صورت الکترونیکی، چه به زبان فارسی یا هر زبان دیگری چاپ نخواهند کرد.

در صورت وقوع هر گونه سرقت ادبی یا تخلفی فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی حق شکایت قانونی را برای خود محفوظ می‌دارد.

حق چاپ

فصلنامه علمی رویکردی نو در علوم تربیتی به شرط رعایت حقوق کمیته اخلاق در انتشار (COPE) به نویسنده (گان) اجازه چاپ و کپی برداری بدون محدودیت از آثار منتشر شده را می‌دهد.