تفاهم نامه همکاری

تفاهم نامه  همکاری

به اطلاع کلیه محققین محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته توسط دبیرخانه دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی- یادگیری ، مقالات  ارسالی به کنفرانس که با  نظر هیئت داوران کنفرانس انتخاب می شوند در مجله علمی تخصصی رویکردی نو در علوم تربیتی  قابل چاپ خواهد بود.

لذا از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می گردد نسبت به ارسال مقالات خود به دبیرخانه کنفرانس از طریق سامانه اینترنتی  اقدام نمایند. لازم به توضیح است لیست مقالات برتر در اختتامیه کنفرانس اعلام شده و این مقالات پس از داوری مختصر و اصلاح توسط محقق بر طبق فرمت مجلات مذکور مورد پذیرش قرار گرفته و در شماره جدید مجله به چاپ خواهد رسید..

http://educationconf.ir/fa/news.php?rid=47