اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 346
تعداد پذیرش 173
تعداد پذیرش بدون داوری 108
تعداد عدم پذیرش 131
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 85

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 107
تعداد مشاهده مقاله 21280
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10338
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 6 روز
متوسط زمان داوری 3 روز
متوسط زمان پذیرش 24 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 137 روز
درصد پذیرش 50 %