اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 375
تعداد پذیرش 189
تعداد پذیرش بدون داوری 109
تعداد عدم پذیرش 137
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 91

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 112
تعداد مشاهده مقاله 26231
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13643
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 7 روز
متوسط زمان داوری 3 روز
متوسط زمان پذیرش 24 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 46 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 129 روز
درصد پذیرش 50 %