اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی رویکردی نو در علوم تربیتی از یک سو با هدف ارتقای سطح دانش و گسترش فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛ و از سوی دیگر کاربرد یافته­‌های پژوهشی برای حل مشکلات زندگی منتشر می‌شود.

رسالت اصلی این فصلنامه، به‌­ویژه درعصر کنونی که پیچیدگی­‌ها و فن­‌آوری­‌های روزافزون منجر به تغییرات سریع در جامعه درحال توسعه شده، و معضلات متعددی را پدید آورده است، انتشار یافته‌های بدیع علم علوم تربیتی است که در زمینه‌های مختلف زندگی انسان کاربرد داشته باشد و امکان تبادل نظر و مبادله اطلاعات علمی را بین پژوهشگران و علاقه­‌مندان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم نماید. بنابراین اهم اهداف این فصلنامه انتشار مقا‌له‌هایی در قلمروهای متنوع علوم تربیتی است که ویژگی‌های زیر را داشته باشند.

1. برگرفته از پژوهش‌های ناب  باشند و نتایج عملی و قابل استفاده­‌ای را برای حل مشکلات زندگی فراهم آورند.
2. برگرفته از پژوهش‌های بدیع مقایسه‌­ای و بنیادی باشند؛ و زمینه‌هایی را کشف کنند که نتایج پژوهش­‌های بنیادی در آن کاربرد داشته باشند.
3. به ارتقای تولید علم و سطح دانش تخصصی پژوهشگران و جامعه در حوزه علوم تربیتی بی‌انجامند.
4. امکان مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم و کاربرد آن را در زمینه‌های مختلف علوم تربیتی در سطح ملی و بین­‌المللی فراهم آورند. 

حیطه‌های پژوهشی مقاله‌ها در فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی شامل قلمروهای زیر است:

1.        آموزش بزرگسالان

2.        آموزش و پرورش پیش دبستانی

3.        آموزش و پرورش تطبیقی

4.        آموزش و پرورش دبستانی

5.        آموزش و پرورش کودکان استثنایی

6.        آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی

7.        برنامه ریزی آموزشی

8.        برنامه ریزی درسی

9.        تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

10.     تحقیقات آموزشی

11.     تکنولوژی آموزشی

12.     روانشناسی

13.     روانشناسی تربیتی

14.     شیوه های نوین آموزش

15.     فلسفه آموزش و پروش

16.     فنون تدریس

17.     کودکان تیزهوش

18.     کودکان عقب مانده ذهنی

19.     کودکان مبتلا به اختلالهای عاطفی و اجتماعی

20.     کودکان معلول جسمی

21.     کودکان نابینا و نیمه بینا

22.     کودکان ناشنوا و نیمه شنوا

23.     مدیریت آموزشی

24.     مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

25.     مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی

26.     مشاوره

27.     مشاوره تحصیلی