اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی رویکردی نو بر آموزش کودکان از یک سو با هدف ارتقای سطح دانش و گسترش فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛ و از سوی دیگر کاربرد یافته­‌های پژوهشی برای حل مشکلات زندگی منتشر می‌شود.

رسالت اصلی این فصلنامه، به‌­ویژه درعصر کنونی که پیچیدگی­‌ها و فن­‌آوری­‌های روزافزون منجر به تغییرات سریع در جامعه درحال توسعه شده، و معضلات متعددی را پدید آورده است، انتشار یافته‌های بدیع علم علوم تربیتی است که در زمینه‌های مختلف زندگی انسان کاربرد داشته باشد و امکان تبادل نظر و مبادله اطلاعات علمی را بین پژوهشگران و علاقه­‌مندان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم نماید. بنابراین اهم اهداف این فصلنامه انتشار مقا‌له‌هایی در قلمروهای متنوع علوم تربیتی است که ویژگی‌های زیر را داشته باشند.

1. برگرفته از پژوهش‌های ناب  باشند و نتایج عملی و قابل استفاده­‌ای را برای حل مشکلات زندگی فراهم آورند.
2. برگرفته از پژوهش‌های بدیع مقایسه‌­ای و بنیادی باشند؛ و زمینه‌هایی را کشف کنند که نتایج پژوهش­‌های بنیادی در آن کاربرد داشته باشند.
3. به ارتقای تولید علم و سطح دانش تخصصی پژوهشگران و جامعه در حوزه علوم تربیتی بی‌انجامند.
4. امکان مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم و کاربرد آن را در زمینه‌های مختلف علوم تربیتی در سطح ملی و بین­‌المللی فراهم آورند. 

حیطه‌های پژوهشی مقاله‌ها در فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی شامل قلمروهای زیر است:

1.  آموزش کودکان
2. آموزش و پرورش پیش دبستانی
3. آموزش و پرورش دبستانی
4. آموزش و پرورش کودکان استثنایی
5. برنامه ریزی آموزشی کودکان
6. روانشناسی تربیتی
7. کودکان تیزهوش
8. کودکان عقب مانده ذهنی
9. کودکان مبتلا به اختلالهای عاطفی و اجتماعی
10. کودکان معلول جسمی
11. کودکان نابینا و نیمه بینا
12. کودکان ناشنوا و نیمه شنوا