آموزش در پسا کرونا: ما نمی توانیم به دنیا آنگونه که قبلا بود؛ برگردیم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 . دکترای مدیریت آموزشی، دبیرپژوهشسرای دانش آموزی زنده یاد محمدپور، شهرستان عباس آباد، ایران

2 دکترای مردم شناسی، مدیر پژوهشسرای دانش آموزی زنده یاد محمدپور، شهرستان عباس آباد

چکیده

کووید 19، آموزش را به یک آزمایش جهانی در مقیاس بزرگ تبدیل کرده است و ما در لحظه تعیین کننده ای برای کودکان، نوجوانان و جوانان جهان هستیم. اکنون با یک فاجعه نسلی روبرو هستیم که می تواند پتانسیل نهفته انسانی را هدر دهد، چندین دهه پیشرفت را تضعیف کند و نابرابری های ریشه دار را تشدید کند. پاندمی COVID-19 بسیاری از الگوها و روندهای یادگیری موجود را نمایان کرده است. نقاط قوت، ضعف و آسیب های زیادی را به ما نشان داده است. برخی معتقدند حرکت بدون برنامه و سریع به سوی یادگیری آنلاین - بدون آموزش، پهنای باند کافی و آمادگی کم - منجر به تجربه کاربری ضعیفی می شود که برای رشد پایدار نامطلوب است، برخی دیگر نیز معتقدند که یک مدل ترکیبی جدید با مزایای قابل توجه از آموزش می تواند ظهور کند. همچنین پس از کرونا یادگیری سنتی و یادگیری الکترونیکی به صورت آمیخته قابل استفاده خواهند بود. برخی نیزمعتقدند که معلمان می توانند به طور بالقوه بیشترین تأثیر را در کاهش شکاف های ایجاد شده در پیشرفت تحصیلی داشته باشند. این مقاله ضمن مروری بر چالش ها و مزایای یادگیری آن لاین به راهکارهای بهبود فرایند آموزش اشاره می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Post-Covid 19 education: We cannot return to the world as it was before

نویسندگان [English]

  • fereshte hedayati 1
  • Behrooz Rodbaraki Kelari 2
1 . PhD in Educational Management, Teacher of research, Mohammadpour research Center, Abbasabad city, Iran
2 PhD in Ethnography, Management of Mohammadpour research Center, Abbasabad city, Iran
چکیده [English]

COVID-19 has turned schooling into a universal large-scale experiment. We are at a defining moment for the world’s children and young people. Now we face a generational catastrophe that could waste untold human potential, undermine decades of progress, and exacerbate entrenched inequalities. COVID-19 has brought many existing patterns and trends to the surface. While some believe that the unplanned and rapid move to online learning – with no training, insufficient bandwidth, and little preparation – will result in a poor user experience that is unconducive to sustained growth, others believe that a new hybrid model of education will emerge, with significant benefits. Also, after Corona, traditional learning and e-learning can be used in combination.Some also believe that teachers can potentially have the greatest impact on reducing gaps in academic achievement. This article review the challenges and benefits of online learning and points to ways to improve the training process. This article review the challenges and benefits of online learning and points to ways to improve the training process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19
  • online learning
  • educational gap
[1] Guterres, António. The future of education is here. Available at: https://www.un.org/en/coronavirus/future-education-here. 2020.
[2] UNESCO Education Sector. Nine ideas for public action – New publication from International Commission on the Futures of Education.  Available at: https://en.unesco.org/futuresofeducation/news/nine-ideas-for-public-action. 2020.
[3] Li C,  Lalani F. The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is how. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/. 2020.
[5] Western Governors University. Shaping the future of education after COVID-19. Available at: https://www.wgu.edu/blog/shaping-future-education-after-covid-192101.html. 2021.
[6] Lake R. Students Count: Highlights from COVID-19 Student Surveys. Available at: https://www.crpe.org/thelens/students-count-highlights-covid-19-student-surveys. 2020.
[7] Zhao Y. Could the Pandemic Change Education for the Better? Available at: https://www.ascd.org/el/articles/could-the-pandemic-change-education-for-the-better. 2021.