بررسی اثرات شبکه‌های اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پیام نور تهران.

2 دانشگاه گلستان

چکیده

سلامت‌اجتماعی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است و دانشجو پس از ورود به دانشگاه با محیط جدیدی روبرو می‌شود که با زندگی قبلی او و محیط اجتماعی گذشته اش متفاوت می‌باشد و در طی دوران تحصیل نیز با مسایل و مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد گشت که هر کدام می‌تواند به سلامت اجتماعی او خدشه وارد کند و با توجه به اهمیت تأمین سلامت اجتماعی دانشجویان این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانشجویان انجام گرفته است. پژوهش حاکی از آن بود که سلامت اجتماعی دانشجویان به عنوان سازه‌ای اجتماعی از کمیت و کیفیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تاثیر می‌پذیرد. با گستردگی واسطه‌های انتشار اطلاعات، تمرکز قدرت در کنترل اطلاعات از میان رفته است و از سوی دیگر، کانونهای قدرتی که در شبکه‌های اجتماعی، پیرامون ارزش‌ها، ایده‌ها، و علایق مشترک شکل گرفته‌اند، در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نقش بازیگران قدرتمند، اظهار وجود کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of social networks on students' social health

نویسندگان [English]

  • nadere bahri 1
  • mehdi khodadad 2
1 گروه پیام نور تهران.
2 دانشگاه گلستان
چکیده [English]

Social health is a function of various social and cultural factors and after entering the university, the student encounters a new environment that is different from his previous life and his previous social environment and during the study period with many problems. It will be found that each of them can harm his social health and considering the importance of ensuring the social health of students, this study was conducted to investigate the effect of social networks on students' social health. The research showed that students' social health as a social construct is affected by the quantity and quality of presence and activity in social networks. With the proliferation of means of disseminating information, the concentration of power in controlling information has disappeared, and on the other hand, the centers of power that have formed in social networks, around shared values, ideas, and interests, have disappeared. Social, cultural, political and economic's have emerged as powerful actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • social health
  • students
[1] Kia AA, Nouri Moradabadi Y. Factors related to students' tendency to social network "Facebook", a comparative study of Iranian and American students. Culture Studies – Communication, 2012; 13(49):181-2. [Persian]
[2] Keyes  CM, Shapiro A. ‘Social Well- being in the U.S: A Descriptive Epidemology’. In orvill Brim, Carol D, 2004.
[3] Qasemzadeh M. The Role of Social Networks in Regional and International Developments, Our Politics Portal, Public Diplomacy and Media, 2011 [Persian]
[4] Azarbakhsh AM. A Theoretical Approach to the Effects of Social Networks on National Production and Employment among Youth, Quarterly Journal of Youth Studies and Media, 2012; (6):95-11. [Persian]
[5] Keyes CLM, Magyar-Moe L. The Measurement and Utility of Adult Subjective Well-Being. In Lopez  SJ. Snyder, CR. Positive Psychological Assessment: A Handbook of Models and Measures Washington, DC: American Psychological Association, 2003;411-425.
[6] Doran B. The Impact of Cyberspace on Social Identity, PhD Thesis. Tarbiat Modares University, 2002; 25-27. [Persian]
[7] Eslami M. A study of social networks and their effects on various aspects of life, Computer Research Center of Islamic Sciences website, 2012. [Persian]
[8] Amirpour M, Grivani M. The Impact of Social Networks on Youth Lifestyle, North Khorasan Police Knowledge Quarterly. 2012 [Persian]