خوانشی بر اخلاق حرفه ای معلم در تراز نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

یکی از شاخه های دانش اخلاق که به تازگی در ایران جایگاهی پیدا کرده، حوزه اخلاق حرفه ای است که لازم است ازلحاظ معرفتی بیشتر به آن توجه شود. یکی از منابع غنی در اخلاق حرفه ای، آموزه های دین مبین اسلام است. اما شناخت و ترویج اخلاق حرفه ای برمبنای اسلام، بدون تحلیل آموزه های اخلاقی نهج البلاغه امکان پذیر نیست. باتوجه به این مهم، در پژوهش حاضر برآنیم تا با استفاده از روش تحلیل اسنادی، اصول اخلاق حرفه ای معلم را در کتاب ارزشمند نهج البلاغه بررسی کنیم. نتایج نشان می دهد که امام علی (ع) همواره به بحث اخلاقیات و اصول اخلاقی توجه داشته اند و در موارد فراوانی، کارگزاران و یاران خود، به طور اخص و تمامی انسان ها را در طول زمان به رعایت آنها فرمان داده اند. ماحصل این نوع نگاه به نهج البلاغه ما را به این سمت و سو سوق می دهد که معلمان اولاً در هر زمینه درسی که مشغول به فعالیت هستند، از معارف اخلاقی خودآگاهی کامل داشته باشند؛ در ثانی از الگوهای تربیتی آنها در راستای اثربخشی کار خویش الهام بگیرند و همچنین خود متصف به معارف و بینش توحیدی لازم باشند. نتیجه اتخاذ این رویکرد از جانب مربیان این خواهد بود که متربیان، هم در هر حوزه تخصصی که مشغول به یادگیری هستند، به معارف دینی- اخلاقی به‌عنوان معرفتی ضروری برای زندگی نگاه می‌کنند و هم افرادی متخصص و متعهد بار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A reading on the professional ethics of teachers in the level of Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • maryam esfahani 1
  • batol shahi 2
1 Education
2 alzahra university
چکیده [English]

One of the branches of ethics knowledge that has recently found a place in Iran is the field of professional ethics, which needs to be paid more epistemological attention. One of the rich sources in professional ethics is the teachings of Islam. But recognizing and promoting professional ethics based on Islam is not possible without analyzing the moral teachings of Nahj al-Balaghah. Considering this important point, in the present study, we intend to examine the principles of teacher professional ethics in the valuable book of Nahj al-Balaghah using the method of documentary analysis. The results show that Imam Ali (AS) has always paid attention to the discussion of ethics and moral principles and in many cases, his agents and companions, in particular and all human beings over time have commanded to observe them.The result of this kind of view of Nahj al-Balaghah leads us to the point that teachers, first of all, are fully aware of the moral teachings in every subject they are working on; Secondly, they should be inspired by their educational models in order to be effective in their work, and they should also be characterized by the necessary monotheistic knowledge and insight. The result of this approach by educators will be that educators, in any specialized field they are studying, look at religious-moral knowledge as a necessary knowledge for life, and become professional and committed people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • teacher
  • committed
  • expert
  • Nahjul Balagha
[1] Curren R. Can Virtue Be Measured? Theory and Research in Education, 2014; 12(3): 266-282
 [2] Tan B, Naidu C, Jamil A. Moral Values and Good Citizens in a Multi-etic, 2017.
[3] Barrow R. An Introduction to Moral Philosophy and Moral Education. 2010.
[4] Javadi Amoli A. Principles of Ethics in the Quran. Qom: Esra Publishing Center. 2010.
[5] Robbins, Stephen P. Organizational Behavior. Translated by Parsians and Arabs. Tehran: Cultural Studies. 2010.
[6] Rokhman W. The Effect of Islsmic Work Ethics on Work Outcomes.Jbus Etics Organ Studies: 2010; 15(1): 21-25.
 [7] Rizk RR. Back to Basics: An Islamics Perspective on Business and Work Ethics. Soc Respons, 2008; 4(2): 54-246
 [8] Yusef DA. Organizationa Commitment as a Mediator of the Relationship between Islamic Ethic and Attitudes toward Organizational Change. Hum Relate. 2000; 53(4): 37-513.
 [9] Pouria Nasab A. Principles of Professional Ethics. 2000.
[10] Roozbehani MA. Scientific Ethics; The value position and characteristics of the teacher in religious texts. Radio and Television Islamic Research Center, 2009.
[11] Hakimi B. Translated by Ahmad Aram; Volume 2, Tehran: Islamic Culture Publishing Office. 1995.
[12] Nouri M, Mirza H. Mustadrak al-Wasa'il and Mustanbat al-Masa'il;