اقدامی جهت کاهش استرس و افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آمورانی که فاقد تجهیزات آموزش مجازی : دیدگاهی پساکرونایی(نمونه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

در این پژوهش اشاره به آموزش حضوری از اولویت های آموزش و پرورش به شمار می رود و مزایای بسیار فراوان نیز به ارمغان می آورد ، این پژوهش توصیفی پیمایشی و موردی و جامعه تشکیل شده از دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه روستایی ایمر ملاساری از توابع گنبد کاووس تشکل داده است ، ابزار گرد آوری مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است و تحلیل محتوا بر مبنای واژگان و واحد تحلیل از واژگان اساسی استتخراج شده است.در موقعیت خاص دوران شیوع کرونا ما از حضور سبز دانش آموزان محروم شدیم و آموزش ها از طریق برنامه شاد پیگیری شد؛ بسیاری از دانش آموزان دارای تجهیزات مناسب برای استفاده از این امکان را نداشتند و تهیه این وسایل نیاز به هزینه بالایی است نیاز بود، که از توان مدرسه خارج بود ، ما بر آن شدیم تا با اقدامی موثر با استفاده از ابزاری که در مدرسه توسط مدیریت تهیه شده بود ،فرصتی محیا کنیم،و آن دسته از دانش آموزانی که از تجهیزات برخوردار نبودند ترغیب به آموزش حضوری با رعایت جوانب بهداشتی و پیشگیری اولیه نماییم؛که پژوهش با استقبال والدین و دانش آموزان واقع شد و مساله استرس در حین آموزش و حتی پسا کرونا با رعایت نکات بهداشتی که این اقدام پژوهی نو ، مسیری برای شکوفایی آموزش که محدودیت را به فرصت تبدیل کند پرداخته شده است و در آخر پیشنهاداتی توسط پژوهشگر در این اقدام پژوهی ارایه نمودم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Measure to Reduce Stress and Increase Academic Achievement in Students Without Virtual Learning Equipment: A Post-Crown Perspective

نویسندگان [English]

  • MAHDIYE ghanbari hamidabadi
  • zeynab allipour
  • atefe sadat hashemi
  • morteza MOHAMMADZADE
Master student of the curriculum of Allameh Tabatabai University of Tehran
چکیده [English]

In this study, pointing to face-to-face education is one of the priorities of education and brings many benefits. Kavous has been organized, interview and observation collection tools have been used, and content analysis based on vocabulary and unit of analysis has been extracted from the basic vocabulary. Happy followed; Many students did not have the proper equipment to use this facility and the provision of these equipment required a high cost, which was beyond the school's capacity, we decided to take effective action using the tool used by the school management Was provided, provide an opportunity, and encourage those students who did not have the equipment to attend face-to-face education with respect to health and basic prevention aspects; that research was welcomed by parents and students and the issue of stress during education and even Post-Corona with the health points that this new action research, a path to education flourishing that turns constraint into opportunity, and finally I made suggestions by the researcher in this action research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress
  • virtual education
  • face-to-face training
  • corona
  • academic achievement
[1] World Health Organization. 2020.[Persian]
[2] Saif AA. Nursing psychology, learning and teaching psychology. Eighth Edition, Tehran: Agah Publishing Institute. 2003. [Persian]
[3] Khodayarifard M, Parand A. Stress and coping methods, Tehran: University of Tehran Press, Second Edition. 2011 [Persian]