پرسش‌های متداول

آیا ارسال مقاله جهت داوری دارای هزینه می باشد؟

خیر 


ارسال مقاله و داوری مقاله در فصلنامه "رویکردی نو در علوم تربیتی " رایگان می باشد.