طراحی کلاس های درسی رنگین کمانی، غوطه وری و الهام بخشی: فضای یادگیری نسل زِد

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

سازمان آموزش و پرورش دبیر پژوهش

چکیده

مطابق تئوری طبقه بندی نسل ها، بر اساس شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متولدین دوره های تاریخی معینی، یک نسل را تشکیل می دهند که تا حدودی می توان گفت از نگرش ها و تجربیات مشابهی برخوردارند. در این طبقه بندی به ترتیب می توان به نسل از یاد رفته ؛ نسل بین دو جنگ ؛ نسل بزرگان ؛ نسل خاموش ؛ نسل انفجار جمعیت ؛ نسل X ؛ نسل Y ؛ نسل Z و نسل آلفا اشاره نمود. تفاوت ما بین نسل ها در کلاس درس اولویت های مختلفی را به وجود می آورد و توقعات متفاوتی را طلب می کند. با توجه به تنوع نسلی، امروزه ما باید فراتر از راهی که هر یک از ما شخصاً آموزش دیده بودیم حرکت کنیم و طیف کاملی از تفاوت های نسلی را در کلاسهای آموزشی امروز جای دهیم. حضور حداکثری نسل z در سیستم های آموزشی، نیازمند یادگیری مهارت ها و فناوری هایی است که بتواند آنها را برای موفقیت در جهان آماده کند . بر این اساس در این مقاله ابتدا معرفی مختصری از طبقه بندی نسل ها داشته و سپس با معرفی نسل زد ، به ارائه مدل های طراحی کلاس های درسی پرداخته است. محیط های یادگیری مثبتی که احساس خوب بودن را منتقل کند و رویدادهای یادگیری را گسترش دهد. این مقاله از نوع توصیفی بوده و در آن برای جمع آوری اطلاعات از منابع و سایت ها و متون معتبر مرتبط استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing rainbow, immersive and Inspiring classrooms: the learning space of the Z generation

نویسنده [English]

  • fereshte hedayati
educational organization research teacher
چکیده [English]

According to the theory of generation classification, based on the political, social and economic conditions, born in certain historical periods, They form a generation that can be said to have somewhat similar attitudes and experiences. In this classification, we can refer to the lost generation, interbellum generation, greatest Generation, silent Generation, baby boomers, generation X, generation Y, Gen Z and gen alpha. Our generational differences in the classroom create different priorities and different expectations. Due to the generational diversity, today we must move beyond the path that each of us was personally trained and let's put the full range of generational differences in today's educational classrooms. Maximum presence of z generation in educational systems, it requires learning the skills and technologies that can prepare them for success in the world. Accordingly, in this article first we had a summary introduction to the classification of generations then, with the introduction of Generation Z, we have presented the design models of classrooms. Positive learning environments that transfer a sense of well-being, Expand learning events. This article is descriptive and uses relevant sources, sites and relevant texts to collect information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Z Generation
  • Learning
  • Classroom Design
[1] Collinsdictionary. Definition of 'generation. Available: https://www. collinsdictionary.com/dictionary/english/generation. 2019
[2] Bals, Christopher. Generational mentality (psychoanalytic view of generational differences). Translated by Hossein Payendeh, Arghanoon Magazine, 2001; 8 (19), 1-30. [Persian]
[3] Kheirandish, Mahdi and Bakhshandeh, Somayeh and Shabani, Ismail. Meta-analysis of research on differences in labor values in different generations of manpower. Journal of Organizational Behavior Studies, 2018; 7 (2), 67-92. [Persian]
[4] Host Iran . Which generation are you from?, https://design.hostiran.net. 2015. [Persian]
[5] Robinson, Michael T.  Which Generation are You, Available: https://www. careerplanner.com. 2017.
[6] Kowsari M. Generations X, Y and Z and cultural policy in Iran. Culture Strategy, 2008; (3):65-84. [Persian]
[7] Levonius, Don. Generational Differences in the Classroom. Available:    https://www.td.org. 2019.
[8] Oxford Royale Academy7 Unique Characteristics of Generation Z.  Available:        https://www.oxford-royale.com. 2018.
[9] Escabar, JeffWhat is 21st Century Learning and Why Is It Important?. Available at:  https://spanishinfusionschool.org. 2019.
[10] Layla Y. Designing Inspiring Classrooms for Inspired Children. Available at:  https://thriveglobal.com. 2019.
[11] Marsh J. What is immersive learning, and how can it benefit your school?. Available: http://www. innovatemyschool.com. 2015.
[12] Berg A, Luken S. The Ultimate Classroom. Available: https://www.onecommunityglobal.org. 2017.