اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر آرزو عرفان

مدیریت آموزشی دکتری تخصصی،مدیریت آموزشی

a.erfankhuisf.ac.ir
0000-0003-1035-7823

سردبیر

دکتر پری ناز بنیسی

مدیریت آموزشی * روانشناسی تربیتی دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

parenazbanisi2017gmail.com
0000-0001-8074-8921

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

پرفسور مهناز معلم

تکنولوژی آموزشی استاد تمام تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تاوسون، مریلند، ایالات متحده آمریکا

mmoallemtowson.edu

h-index: Scopus: 7  

مدیر گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه تاوسون واقع در مریلند ایالات محتده آمریکا

پرفسور موحد امین الکریم

مدیریت راهبردی استاد ممتاز گروه مدیریت، دانشگاه بنگلادش، داکا، بنگلادش و استاد سابق دانشگاه مالایا، کوالالامپور و استاد مدعو سابق در دانشگاه ایالتی اوهایو، ایالات متحده.

karimmmarshall.edu
0000-0001-5300-1750

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهرا صباغیان

علوم تربیتی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

z-sabbaghiansbu.ac.ir

دکتر خدامراد مومنی

روانشناسی کودک استاد گروه روانشناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

kh.momenirazi.ac.ir

h-index: 12  

دکتر علی اکبر ارجمندنیا

علوم تربیتی، آموزش کودکان استثنایی استاد تمام گروه علوم تربیتی، دانشگاه تهران

arjmandniaut.ac.ir

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

yarmohamadivaselyahoo.com

h-index: 8  

دکتر عباس خورشیدی

مدیریت آموزشی استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه امام علی (ع)

a_khorshidi40yahoo.com

دکتر جمال سلیمی

علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان

j.salimiuok.ac.ir

دکتر طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی

مبانی تعلیم و تربیت دانشیار و مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

javidi-dum.ac.ir

دکتر پریناز بنیسی

دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

parenazbanisi2017gmail.com
0000-0001-8074-8921

دکتر منصوره کریم زاده

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی رئیس انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

mkarimz2000gmail.com

دکتر کاظم برزگر بفروئی

علوم تربیتی دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد

k.barzegaryazd.ac.ir

دکتر زهره موسی زاده

روانشناسی رشد و توسعه تحصیلی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

moosazadehisu.ac.ir

دکتر مریم تقوایی یزدی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی مدیریت آموزشی دانشگاه ساری

taghvaeeyazdiiausari.ac.ir
0000000300667078

مدیر داخلی

دکتر وحید بنیسی

مدیریت آموزشی دکتری تخصصی،مدیریت آموزشی

vahid.banisikhuisf.ac.ir
0000-0002-7721-2584