دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش اضطراب کرونا، نگرانی و باورهای فراشناختی منفی در پیش‌بینی اضطراب یادگیری دانش‌آموزان در همه‌گیری کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22034/naes.2021.277883.1107

مهدی شمالی احمدآبادی؛ عاطفه برخورداری احمدآبادی؛ منصوره پورجانب الهی


2. شاخص‌های روانسنجی مقیاس "تعامل بین شناخت، هیجان و انگیزه در خلاقیت" در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22034/naes.2021.279691.1113

مریم اشرفی؛ مجید برزگر؛ محمّدرضا یکتا؛ صدیقه حیدری


4. ارائه الگوی برنامه‌درسی روییدنی پیش دبستانی با رویکرد رجیو امیلیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.22034/naes.2021.277600.1105

ثریا باقر شاهی


5. تأثیر شادکامی بر خوش‌بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر سقز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22034/naes.2021.275910.1103

ماریه مرادی؛ رزگار محمدی


6. شناسایی قابلیت حرفهای مورد نیاز آموزگاران مدارس ابتدایی ناحیه 3 شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22034/naes.2021.283643.1123

حکیمه بوعذار؛ غلامحسین برکت


7. خوانشی بر اخلاق حرفه ای معلم در تراز نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22034/naes.2021.284975.1125

مریم اصفهانی؛ بتول شاهی


8. پیش‌بینی رضایت شغلی معلمان ابتدایی بر مبنای انگیزش پیشرفت و هوش معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22034/naes.2021.286369.1127

فاطمه مقصدی؛ زهرا قاسمی


9. کووید 19 و بازگشایی مدارس: اکنون زمان پذیرش آموزش در فضای باز است

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22034/naes.2021.283569.1122

فرشته هدایتی؛ نبی الله حسین زاده


10. بررسی اعتیاد به موبایل و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22034/naes.2021.286131.1126

مهران سهراب زاده؛ آزاد امیدوار؛ صادق آراسته؛ ندا خدا کرمیان گیلان


11. مدیریت آموزشی در چشم انداز پراگماتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22034/naes.2021.287118.1129

عبدالحمید آسمان دره؛ منصور بخت


12. راهکارهای ارتقای هویت فردی و ملی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22034/naes.2021.287153.1130

عبدالحمید آسمان دره؛ منصور بخت


13. تاثیرآموزش مهارت تفکرنقاد برسازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پایه ششم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/naes.2021.281155.1117

محمد عبدلی؛ شهرام شهبازی؛ محمدجعفر مهدیان؛ زهرا عبدلی


14. بررسی چالش های آموزش به کودکان بی سرپرست از منظر معلمان(یک مطالعه پدیدارشناسانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22034/naes.2021.287379.1132

نسرین قنبری


15. واکاوی دغدغه معلمان از آموزش مجازی در دوره متوسطه(یک مطالعه پدیدارشناسانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.22034/naes.2021.287181.1131

لیلا احمدی