دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رابطه ی تکنولوژی آموزشی در آموزش انفرادی دیدگاه بلوم درکتاب سبک تفکرو زندگی جدید التالیف در دوره کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.22034/naes.2023.166847

محمد خوش منظر؛ اسماعیل دو هزاری


واکاوی مشکلات ارزشیابی آموزش مجازی دروس ریاضی پایه ابتدایی مطالعه موردی شهر سرباز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22034/naes.2023.383899.1295

سمینه آشناگر؛ زبیر صمیمی


مروری جامع بر ساختار و کاربرد متا آنالیز در علوم انسانی: کاربرد ها، مزایا و چالش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22034/naes.2023.384761.1296

پریناز بنیسی؛ مسعود رضایی؛ لیلا شیری


تحلیلی از برنامه درسی مالی در نظام آموزش و پرورش عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22034/naes.2023.388110.1301

لادن سلیمی؛ الهه رفاکار


رفع مشکل روان خوانی دانش آموز پایه چهارم مدرسه هجرت ایچی (اقدام پژوهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22034/naes.2023.168582

مرجان حلوایی


تاثیر آموزش مجازی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1402

10.22034/naes.2023.363867.1274

مهدی محمدپناه؛ مجید قبادی


مسائل ارزشیابی درس علوم و ریاضی در یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانش آموزان ابتدایی مناطق محروم(مطالعه موردی شهر چابهار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1402

10.22034/naes.2023.392718.1309

فائزه اربابی؛ محسن روشنیان؛ ماریه کریمی دادکان


نقش سبک زندگی اسلامی با رویکرد مهارت محور در ارتقاء بهزیستی روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1402

10.22034/naes.2023.395597.1308

دکترشیوا معصوم پرست


طراحی مدل رهبری اخلاقی مبتنی بر رویکرد مسئوولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/naes.2023.397419.1312

محمدحسن جباری؛ حسین مومنی مهموئی؛ امید ونداد


بررسی آموزش مجازی دروس زیست شناسی در مدارس و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

10.22034/naes.2023.398123.1313

فائزه وطن خواه


عوامل موثر بر بازاریابی آموزشی در مدارس غیرانتفاعی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22034/naes.2023.171903

مریم مصلح؛ بهزاد رضائی فرد


نگاهی تطبیقی بر مدل های تاب آوری دانش آموزان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1402

10.22034/naes.2023.400632.1323

مهری معینی


بررسی اثربخشی آموزش هنر بر یادگیری حروف الفبا در دانش آموزان پایه اول ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22034/naes.2023.401687.1325

زهرا رضوانی؛ اکرم مهتری خوراسگانی


نقش میانجیگر انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین خودتنظیمی انگیزشی و خلاقیت هیجانی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22034/naes.2023.411366.1338

زهره موسی زاده؛ فاطمه ملایم؛ راضیه برخورداری نوه لطفیان؛ زهرا باقری


مطالعه تطبیقی تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره ابتدایی در کشورهای آلمان، ژاپن، سوئد و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22034/naes.2023.411392.1339

زهرا سادات شاه احمدقاسمی؛ زهره موسی زاده