موضوعات = تحقیقات آموزشی تکنولوژی آموزشی
تاثیر آموزش مجازی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1402

10.22034/naes.2023.363867.1274

مهدی محمدپناه؛ مجید قبادی


تجربه نگاری آموزشی پژوهشی در ایام کرونایی: مدیران و معلمان علم، اندیشه؛

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 181-189

10.22034/naes.2022.343584.1201

فرشته هدایتی؛ بهروز رودبارکی؛ نبی الله حسین زاده


تدوین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 59-67

10.22034/naes.2021.278303.1109

شیوا معصوم پرست؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی؛ فاطمه خوئینی؛ حجت الله مرادی


فراتحلیل رابطه هوش معنوی با شادکامی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 59-68

10.22034/naes.2020.228237.1030

فائزه هدایت؛ صغری صادق زاده