موضوعات = مدیریت آموزشی
مروری جامع بر ساختار و کاربرد متا آنالیز در علوم انسانی: کاربرد ها، مزایا و چالش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22034/naes.2023.384761.1296

پریناز بنیسی؛ مسعود رضایی؛ لیلا شیری


بررسی آموزش مجازی دروس زیست شناسی در مدارس و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

10.22034/naes.2023.398123.1313

فائزه وطن خواه


بررسی اثربخشی علم مدیریت در تربیت رفتاری و توسعه راندمان مدیران آینده

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 50-58

10.22034/naes.2022.364133.1276

آرش باقرلوئی؛ عبدالرضا وکیل آزاد سرابی