موضوعات = علوم تربیتی
بررسی و ارزیابی وضعیت خودکارآمدی تحصیلی با تکنیک مطلوبیت(مطالعه موردی دانشگاه علوم و فنون مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22034/naes.2023.427290.1349

مریم قاسمی گودرزی؛ مریم تقوایی یزدی؛ شعبان حیدری


پیشبینی درگیری تحصیلی و خوشبینی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیت تاریک(ماکیاولیسم،خودشیفته،پسیکوپات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

10.22034/naes.2023.429314.1353

مسعود باغبانی؛ حسن اسد زاده؛ فریبرز درتاج


نقش میانجیگر انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین خودتنظیمی انگیزشی و خلاقیت هیجانی دانش آموزان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 199-212

10.22034/naes.2023.411366.1338

زهره موسی زاده؛ فاطمه ملایم؛ راضیه برخورداری نوه لطفیان؛ زهرا باقری


اثر بخشی معنا درمانی بر استرس و شفقت بر خود و احساس تنهایی درزوجین.

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 167-178

10.22034/naes.2023.379824.1289

مریم پاکزاد؛ امیر علی اصغری؛ امیر ملازاده


همبسته های روان شناختی صدا بیزاری (میسوفونیا) در دانشجویان؛ نقش عاملی اضطراب و افسردگی

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 53-59

10.22034/naes.2022.347401.1237

شیما جورابیان فکور تبریزی؛ سمانه صادقی؛ مسعود شیخی؛ امید امانی