نویسنده = زهرا نوری شیرازی
بررسی تاثیر نقشه مفهومی نظریه آزوبل در جهت پیشگیری افت تحصیلی و زوال یادگیری در دوران کرونا

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 22-26

10.22034/naes.2020.263114.1084

زهرا نوری شیرازی؛ مهدیه قنبری حمیدآبادی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


آسیب شناسی استاندارد فضای آموزشی کلاس های درس باتوجه به بیماری های اپیدمی ( کووید-۱۹)

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 22-26

10.22034/naes.2020.111561

مهدی حقیقی؛ لاله شهرکی مجاهد؛ مرتضی محمد زاده؛ زهرا نوری شیرازی