درباره نشریه

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی

مجله­ رویکردی نو در علوم تربیتی به صورت فصلنامه  و به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر می‌گردد. در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی نوین در حوزه‌های مختلف علوم تربیتی باشد.