نمایه نویسندگان

آ

 • آذری، ماریا بررسی چالش های رشته مدیریت جهانگردی در دانشگاه و تاثیرات آن بر عملکرد دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-9]
 • آراسته، صادق بررسی اعتیاد به موبایل و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 85-95]
 • آزورسندیسی، مریم بررسی عوامل موثر در جهت ارتقا آموزش دروس معماری در راستای پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 111-118]
 • آسترکی، سمانه بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض در مدیران مدارس شهرستان ازنا [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 68-74]
 • آسترکی، سمانه نقش مولفه های فلسفه اسلامی در فلسفه برای کودکان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 48-58]
 • آسمان دره، عبدالحمید مدیریت آموزشی در چشم انداز پراگماتیسم [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 1-7]
 • آسمان دره، عبدالحمید راهکارهای ارتقای هویت فردی و ملی دانش آموزان [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 8-15]
 • آشناگر، سمینه واکاوی تأثیر رعایت اصل مجاورت در چندرسانه‌ای آموزشی حروف الفبا بر بارشناختی دانش آموزان پایه اول ابتدایی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 95-102]
 • آشناگر، سمینه واکاوی مشکلات ارزشیابی آموزش مجازی دروس ریاضی پایه ابتدایی مطالعه موردی شهر سرباز [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلبوغبیش، نسا به کار بردن راهبردهای تئوری انتخاب بر کیفیت یادگیری دانش-آموزان کلاس [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 1-7]
 • آل محمد، منا واکاوی و تحلیل تجارب معلمان از گذار به آموزش مجازی در دوران کرونا [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 101-110]

ا

 • احسان قیاسی، علی افزایش مسؤلیت پذیری به کمک درس پژوهشی و یادگیری دانش آموزان با نگاهی متفاوت به نقش دانش آموز: دانش آموز پژوهنده [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 34-40]
 • احمدپور، اعظم بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی ایران و آلمان [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 41-52]
 • احمدپور، اعظم مقایسه آرای تربیتی جان لاک وهربرت اسپنسر وتبیین دلالت های ضمنی تربیتی این دو دیدگاه در آموزش وپرورش [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 181-188]
 • احمدی، فرناز پیش بینی سبک های هویت براساس مولفه های بهزیستی روانشناختی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان شاهین شهر [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 17-25]
 • احمدی، لیلا واکاوی دغدغه معلمان از آموزش مجازی در دوره متوسطه(یک مطالعه پدیدارشناسانه) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 35-41]
 • احمدی، محمد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با آوای سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 62-77]
 • احمدی نیک، فاضل بررسی تأثیر ابعاد هوش معنوی بر فرسودگی شغلی معلمان متوسطه شهرستان بهبهان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 48-58]
 • احمدی نیک، فاضل بررسی رابطه کیفیّت زندگی کاری با استرس شغلی معلمان ابتدایی شهرستان بهمئی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 76-88]
 • اربابی، فائزه بررسی اثر گذاری بکار گیری راهبردها سنجش تکوینی در یادگیری الکترونیکییی در دوران کوید ۱۹ [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 197-204]
 • اسدی، سید صالح چالش های نظام آموزش دوره ابتدایی ایران [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 30-38]
 • اسدی شریف، فرانک مقایسه جایگاه زن در تربیت اخلاقی براساس آرای نل نادینگز و فارابی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 189-201]
 • اسماعیلی، معصومه پیش بینی بی صداقتی تحصیلی بر اساس باورهای هوشی و استرس ناشی از انتظارات تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مشهد مرغاب [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 119-127]
 • اشرفی، مریم شاخص‌های روانسنجی مقیاس "تعامل بین شناخت، هیجان و انگیزه در خلاقیت" در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 11-17]
 • اشرفی، مریم مقایسه آرای تربیتی جان لاک وهربرت اسپنسر وتبیین دلالت های ضمنی تربیتی این دو دیدگاه در آموزش وپرورش [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 181-188]
 • اصطبار، عطا رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با توانمند سازی روان شناختی نیروی انسانی در بنگاه های کوچک و متوسط صنعت چوب استان البرز [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • اصغری، امیرعلی اثربخشی سایکودرام بر خودتنظیمی هیجانی و بهزیستی روانشناختی در افراد دارای اختلال شخصیتی نمایشی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 91-100]
 • اصفهانی، مریم خوانشی بر اخلاق حرفه ای معلم در تراز نهج البلاغه [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 58-71]
 • افسر، ارسلان رابطه احساس شادی و شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرج [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 8-16]
 • افسر، ارسلان اثربخشی مشاوره های فردی و گروهی بین دانش آموزان از منظر مشاوران در مقطع متوسطه اول شهر کرج [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 27-34]
 • افشار، مرضیه اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس بر سرمایه های روانشناختی، تاب آوری و مهارت های اجتماعی در مادران دارای فرزند بیش فعال [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 155-168]
 • اکبری اولقی، آیدا رابطه اخلاق حرفه‌ای با فضیلت و تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی (مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران ) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 1-8]
 • البرزی، زهرا اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر مسئولیت پذیری و شادکامی دانشجویان علم و صنعت [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 12-19]
 • السادات هاشمی، عاطفه اقدامی جهت کاهش استرس و افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آمورانی که فاقد تجهیزات آموزش مجازی : دیدگاهی پساکرونایی(نمونه موردی) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 9-15]
 • السادات هاشمی، عاطفه بررسی چالش تعطیلات دوران کورنا و افت تحصیلی فراگیران نظام تعلیم و تربیت: ارائه راهکاری های متناسب [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 16-21]
 • السادات هاشمی، عاطفه بررسی تاثیر نقشه مفهومی نظریه آزوبل در جهت پیشگیری افت تحصیلی و زوال یادگیری در دوران کرونا [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-26]
 • السادات هاشمی، عاطفه چالش های آموزش برخط و تفرد زدایی و تحقق فردیت دانش آموزان: راهکارهایی در عصر کرونا [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 27-33]
 • السادات هاشمی، عاطفه افزایش مسؤلیت پذیری به کمک درس پژوهشی و یادگیری دانش آموزان با نگاهی متفاوت به نقش دانش آموز: دانش آموز پژوهنده [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 34-40]
 • السادات هاشمی، عاطفه بررسی تاثیر بازی های آموزشی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 41-47]
 • اللهی، ذبیح الله پیش بینی رضایت دانشجویان از تدریس برخط براساس صلاحیت تدریس مجازی اساتید دانشگاه [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 69-79]
 • الماسی، محمد نگاهی تطبیقی به الگوی نوین تدریس متوسطه دوم در ایران و کشورهای پیشرفته [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 25-32]
 • الماسی، محمد نگاهی تحلیلی به نظریه های یاددهی یادگیری [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 33-40]
 • امامی نیک، علی بررسی رابطه کیفیّت زندگی کاری با استرس شغلی معلمان ابتدایی شهرستان بهمئی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 76-88]
 • امانی، امید همبسته های روان شناختی صدا بیزاری (میسوفونیا) در دانشجویان؛ نقش عاملی اضطراب و افسردگی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 53-59]
 • امیدوار، آزاد بررسی اعتیاد به موبایل و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 85-95]
 • امیری مورچگانی، فاطمه بررسی تأثیر بازی‌درمانی کوتاه‌مدت ساختاری بر کاهش علائم اختلال (ADHD) و اختلالات رفتاری در دانش آموزان با اختلال کاستی توجه-بیش‌فعالی در شهرستان لاران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 95-108]
 • امینی، سلماز اثربخشی سایکودرام بر خودتنظیمی هیجانی و بهزیستی روانشناختی در افراد دارای اختلال شخصیتی نمایشی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 91-100]
 • اناری نژاد، عباس نقش فرهنگ سازمانی مدرسه در توانایی توفیق معلمان دوره ابتدایی در تدریس (مطالعه موردی؛ شهرستان آباده) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 29-36]
 • اناری نژاد، عباس بررسی ویژگی های خلاقانه استادان دانشگاه فرهنگیان و میزان استفاده آنها از روش های تدریس خلاق [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 61-71]
 • اوجاقلو، سارا اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس تنهایی و ناگویی هیجانی زوجین دارای تعارض [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 109-122]
 • اوسپید، مهدیه بررسی رابطه خلاقیت و ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان رودان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 19-28]
 • ایرانی، عبد الله بررسی رابطه خلاقیت و ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان رودان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 19-28]

ب

 • باقر شاهی، ثریا ارائه الگوی برنامه‌درسی روییدنی پیش دبستانی با رویکرد رجیو امیلیا [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 26-37]
 • باقرلوئی، آرش بررسی اثربخشی علم مدیریت در تربیت رفتاری و توسعه راندمان مدیران آینده [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 50-58]
 • باقری، حوریه بررسی نقش پذیرش خود و سرزندگی ذهنی در رابطه نیازهای روان‌شناختی بر خوش بینی و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 128-139]
 • بحری، نادره بررسی اثرات شبکه‌های اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 1-5]
 • بحق، لیلا بررسی تاثیر تحلیل رفتار متقابل (TA) بر کاهش کمالگرایی دانش آموزان مدارس فرزانگان [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 9-16]
 • بخت، منصور مدیریت آموزشی در چشم انداز پراگماتیسم [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 1-7]
 • بخت، منصور راهکارهای ارتقای هویت فردی و ملی دانش آموزان [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 8-15]
 • برخورداری احمدآبادی، عاطفه نقش اضطراب کرونا، نگرانی و باورهای فراشناختی منفی در پیش‌بینی اضطراب یادگیری دانش‌آموزان در همه‌گیری کووید-19 [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 1-10]
 • برزگر، مجید شاخص‌های روانسنجی مقیاس "تعامل بین شناخت، هیجان و انگیزه در خلاقیت" در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 11-17]
 • برزگر بفرویی، مهدی مقایسه بهزیستی ذهنی و ارتباط بین فردی دانشجویان از منظر دست برتری (چپ‌دستی و راست‌دستی) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 58-68]
 • برکت، غلامحسین شناسایی قابلیت حرفهای مورد نیاز آموزگاران مدارس ابتدایی ناحیه 3 شهر اهواز [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 49-57]
 • بروسان، بهشید یک کارآزمایی کنترل‌شده تصادفی در اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص‌های سلامت روان و تاب‌آوری زنان مطلقه با تجربه خیانت [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 43-52]
 • بزازیان، سعیده اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر نگرش ناکارآمد و نشخوار فکری دانشجویان دختر مضطرب روان شناسی بالینی دانشگاه تهران جنوب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 54-67]
 • بزازیان، سعیده اثربخشی ذهن آگاهی بر سازگاری روانی اجتماعی با بیماری،روابط خانوادگی و بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به ام اس [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 14-24]
 • بشارت نیا، محمد صادق اهمیت و نقش برنامه ریزی استراتژیک در به کارگیری یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 38-47]
 • بلنده، فرناز بررسی ویژگی های شخصیتی بر اختلالات درونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در کودکان کار در شهر تهران 1399 [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 35-43]
 • بلوچی، زهرا پیش بینی رضایت دانشجویان از تدریس برخط براساس صلاحیت تدریس مجازی اساتید دانشگاه [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 69-79]
 • بنی سی، پریناز یک کارآزمایی کنترل‌شده تصادفی در اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص‌های سلامت روان و تاب‌آوری زنان مطلقه با تجربه خیانت [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 43-52]
 • بنیسی، پریناز اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و کنترل خشم زنان سرپرست خانوارکمیته امداد تبریز [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 10-18]
 • بنیسی، پریناز اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر نگرش ناکارآمد و نشخوار فکری دانشجویان دختر مضطرب روان شناسی بالینی دانشگاه تهران جنوب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 54-67]
 • بنیسی، پریناز رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با توانمند سازی روان شناختی نیروی انسانی در بنگاه های کوچک و متوسط صنعت چوب استان البرز [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • بنیسی، پریناز افسردگی و اضطراب و ارتباط آن با شاخص های امنیت شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 37-47]
 • بنیسی، پریناز بررسی ویژگی های شخصیتی بر اختلالات درونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در کودکان کار در شهر تهران 1399 [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 35-43]
 • بنیسی، پریناز اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر مسئولیت پذیری و شادکامی دانشجویان علم و صنعت [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 12-19]
 • بنیسی، پریناز بررسی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر سلامت معنوی وتاب آوری زنان خانه دار بویین ومیاندشت [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 46-59]
 • بنیسی، پریناز اثربخشی آموزش ارتباط مؤثر بر سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به عشق در زوجین [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 103-114]
 • بنیسی، پریناز فرصت ها و چالش های آموزش مجازی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 115-127]
 • بنیسی، پریناز اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سبک زندگی، مدیریت خشم و شفقت به خود در دانشجویان دانشگاه تهران غرب [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 145-154]
 • بنیسی، پریناز اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس بر سرمایه های روانشناختی، تاب آوری و مهارت های اجتماعی در مادران دارای فرزند بیش فعال [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 155-168]
 • بنیسی، پریناز اثربخشی اموزش طرحواره درمانی بر افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به کووید19 ترخیص شده از مراکز درمانی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 6-14]
 • بنیسی، پریناز پیش بینی کیفیت خواب براساس پرخاشگری و اضطراب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 84-94]
 • بنیسی، پریناز اثربخشی آموزش قصه درمانی در درک مفاهیم اخلاقی، اضطراب و افسردگی، هوش هیجانی و خودکارامدی در کودکان پسر و دختر [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 95-108]
 • بنیسی، پریناز اثربخشی ذهن آگاهی بر سازگاری روانی اجتماعی با بیماری،روابط خانوادگی و بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به ام اس [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 14-24]
 • بنیسی، پریناز پیش بینی راهبردهای مقابله با استرس و بهزیستی روان‌شناختی با باورهای فراشناختی در زوجین دارای ناسازگاری زناشویی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 25-31]
 • بنیسی، پریناز مروری جامع بر ساختار و کاربرد متا آنالیز در علوم انسانی: کاربرد ها، مزایا و چالش ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنیسی، وحید راهکاری های پیشنهادی جهت بهبود اختلال نوشتن (دیسگرافیا) (مطالعه موردی: دانش آموز پایه ششم ) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 26-33]
 • بهپور، ناصر اثر محرومیت از خواب بر میزان اشتها دانشجویان پسر فعال [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 61-68]
 • بهرامی، مهلا رابطه استرس شغلی با نماز خواندن در دانشجویان رشته پرستاری [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 26-31]
 • بهرامی، مهلا اثربخشی آموزش مثبت نگری بر سلامت روان دانش آموزان [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 40-45]
 • بهرامی، مهلا اثربخشی بازی الیفو بر هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 55-60]
 • بهرامی، مهلا بررسی گرایشات سلامت معنوی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 1-5]
 • بوعذار، حکیمه شناسایی قابلیت حرفهای مورد نیاز آموزگاران مدارس ابتدایی ناحیه 3 شهر اهواز [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 49-57]
 • بیگی، زهرا پیش بینی سبک های هویت براساس مولفه های بهزیستی روانشناختی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان شاهین شهر [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 17-25]

پ

 • پاکزاد، مریم اثر بخشی معنا درمانی بر استرس و شفقت بر خود و احساس تنهایی درزوجین. [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 167-178]
 • پریزن، نگار اثربخشی اموزش طرحواره درمانی بر افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به کووید19 ترخیص شده از مراکز درمانی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 6-14]
 • پهله، محمد شریف سنجش و ارزشیابی در آموزش و نقش آن در بهبود آموزش (با تاکید بر مقطع متوسطه دوم) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 7-14]
 • پهله، محمد شریف سنجش و ارزشیابی و نقش آن در یادگیری؛ نگاهی به رویکردهای موجود در حیطه سنجش و ارزشیابی و نقشش در یادگیری [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 15-24]
 • پهلوانی، آرزو اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر تعارض کار-خانواده و رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 1-13]
 • پورجانب الهی، منصوره نقش اضطراب کرونا، نگرانی و باورهای فراشناختی منفی در پیش‌بینی اضطراب یادگیری دانش‌آموزان در همه‌گیری کووید-19 [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 1-10]
 • پورسلیم، عباس کندوکاوی در مفهوم تربیت شهروندی جهانی: استعاره یا واقعیت [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]

ت

 • تفضلی، رامین بررسی رابطه ابتکار شخصی و جهت گیری مذهبی با عملکرد شغلی بین دبیران مقطع متوسطه منطقه دشتیاری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 53-60]
 • تفضلی، رامین بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با آوای سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 62-77]
 • تقوایی یزدی، مریم ارزیابی کمی و کیفی رساله‌های دکتری آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 112-127]

ج

 • جاسمی، خدیجه بررسی نقش جهت گیری هدف بر خودکارآمدی خلاق دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 48-52]
 • جاسمی، خدیجه بررسی رابطه بین یادگیری خود راهبر با یادگیری الکترونیکی دانشجویان در دوران اپیدمی ویروس کرونا [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 34-41]
 • جاسمی، خدیجه تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل‌مساله به صورت کارگروهی بر توانایی حل‌مساله‌اجتماعی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 88-93]
 • جاویدپور، مرتضی بررسی تجربه زیسته والدین از دلایل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان اردبیل منطقه هیر [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 49-57]
 • جدگال، محمد حنیف بررسی رابطه ابتکار شخصی و جهت گیری مذهبی با عملکرد شغلی بین دبیران مقطع متوسطه منطقه دشتیاری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 53-60]
 • جلادتی، سیده فاطمه رابطه استرس شغلی با نماز خواندن در دانشجویان رشته پرستاری [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 26-31]
 • جلادتی، سیده فاطمه اثربخشی آموزش مثبت نگری بر سلامت روان دانش آموزان [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 40-45]
 • جلالی برزین، نسرین پیش بینی راهبردهای مقابله با استرس و بهزیستی روان‌شناختی با باورهای فراشناختی در زوجین دارای ناسازگاری زناشویی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 25-31]
 • جمالدینی، محمد بررسی تاثیر راهبردهای شرح و بسط پیجیده بر اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان سیریک [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 53-61]
 • جهانبخش، ملیحه بررسی تاثیر تحلیل رفتار متقابل (TA) بر کاهش کمالگرایی دانش آموزان مدارس فرزانگان [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 9-16]
 • جواهرنیا، آرزو آسیب شناسی علمی و پژوهشی دروس حقوق بر عملکرد دانشجویان و راهکارهای پیشنهادی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 139-148]
 • جواهرنیا، مژگان بررسی معایب ارزشیابی آموزش الکترونیک علوم ریاضی در دانشجویان( مطالعه موردی دانشگاه آزاد شبستر) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 158-165]
 • جواهرنیا، مژگان تحلیل نگرش و فهم دانشجویان از روند اثبات مسائل در درس ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 29-36]
 • جورابیان فکور تبریزی، شیما همبسته های روان شناختی صدا بیزاری (میسوفونیا) در دانشجویان؛ نقش عاملی اضطراب و افسردگی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 53-59]

چ

 • چوپانی، هانیه تعیین نقش پیش بینی کنندگی سبک فرزند پروری و احساس شایستگی دراختلالات رفتاری در نوجوانان گروه سنی 14 تا18 سال [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 66-75]

ح

 • حاتمی آبادشاپوری، حانیه بررسی ویژگی های خلاقانه استادان دانشگاه فرهنگیان و میزان استفاده آنها از روش های تدریس خلاق [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 61-71]
 • حاتمی آبادشاپوری، زهرا بررسی ویژگی های خلاقانه استادان دانشگاه فرهنگیان و میزان استفاده آنها از روش های تدریس خلاق [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 61-71]
 • حاجتی، حسین اثر ICT(فاوا)در برنامه درسی [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 1-8]
 • حافظی، اکرم اهمیت و نقش برنامه ریزی استراتژیک در به کارگیری یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 38-47]
 • حافظی، اکرم تببین و بررسی نوع و میزان و چگونگی معنویات و باورهای معنوی در تربیت کودکان و نوجوانان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 89-99]
 • حافظیان، مهری واکاوی نقش اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و روشهای مقابله با آن در پایه ششم ابتدایی (مطالعه موردی : دبستان پسرانه قدس 2 مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 128-138]
 • حبیب الهی نجف آبادی، صفا بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد بر عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 40-48]
 • حجت انصاری، زینب رابطه استرس شغلی با نماز خواندن در دانشجویان رشته پرستاری [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 26-31]
 • حجت انصاری، زینب اثربخشی آموزش مثبت نگری بر سلامت روان دانش آموزان [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 40-45]
 • حجت انصاری، زینب اثربخشی بازی الیفو بر هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 55-60]
 • حجت انصاری، زینب بررسی گرایشات سلامت معنوی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 1-5]
 • حسنی، حسین چالش های نظام آموزش دوره ابتدایی ایران [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 30-38]
 • حسین پور، فاطمه رابطه دین‌داری با خودباوری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قم [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 42-52]
 • حسین زاده، نبی الله کووید 19 و بازگشایی مدارس: اکنون زمان پذیرش آموزش در فضای باز است [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 79-84]
 • حسین زاده، نبی الله تجربه نگاری آموزشی پژوهشی در ایام کرونایی: مدیران و معلمان علم، اندیشه؛ [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 181-189]
 • حسینی، سیده اکرم شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 42-50]
 • حسینی، محمد صادق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با آوای سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 62-77]
 • حسینی، محمدصادق بررسی رابطه ابتکار شخصی و جهت گیری مذهبی با عملکرد شغلی بین دبیران مقطع متوسطه منطقه دشتیاری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 53-60]
 • حسینی طبقدهی، لیلا ارزیابی کمی و کیفی رساله‌های دکتری آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 112-127]
 • حشمتی، زهره تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل‌مساله به صورت کارگروهی بر توانایی حل‌مساله‌اجتماعی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 88-93]
 • حقانی، الهام اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر نگرش ناکارآمد و نشخوار فکری دانشجویان دختر مضطرب روان شناسی بالینی دانشگاه تهران جنوب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 54-67]
 • حقوردی، مجید میزان درگیری فعال دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با محتوای کتاب مطالعات اجتماعی و ریاضی از دیدگاه معلمان شهرستان تفرش [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 60-75]
 • حقیقت، سارا طراحی و تدوین مدل بازی آموزشی با تاکید بر رشد مهارت میان فردی کودکان پیش دبستانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • حقیقی، مهدی بررسی اکتشافی- تحلیلی صلاحیت های حرفه ای معلمان بر اساس سند چشم انداز 1404 (برنامه جامع پنجم و ششم اسناد تحولی: دیدگاهی آینده نگر) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 17-21]
 • حقیقی، مهدی آسیب شناسی استاندارد فضای آموزشی کلاس های درس باتوجه به بیماری های اپیدمی ( کووید-۱۹) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 22-26]
 • حلوایی، مرجان رفع مشکل روان خوانی دانش آموز پایه چهارم مدرسه هجرت ایچی (اقدام پژوهی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، صدیقه بررسی رابطه امید به زندگی با هراس و ترس از ویروس کرونا در بین افراد شاغل [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 68-75]
 • حیدری، صدیقه شاخص‌های روانسنجی مقیاس "تعامل بین شناخت، هیجان و انگیزه در خلاقیت" در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 11-17]

خ

 • خادم، فاطمه تاثیر چند رسانه ای طراحی شده توسط کپتی ویت در پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانش آموزان مقطع سوم ابتدائی در درس ریاضی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 190-196]
 • خداداد، مهدی بررسی اثرات شبکه‌های اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 1-5]
 • خدا کرمیان گیلان، ندا بررسی اعتیاد به موبایل و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 85-95]
 • خسروی شیری، فاطمه پیش بینی بی صداقتی تحصیلی بر اساس باورهای هوشی و استرس ناشی از انتظارات تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مشهد مرغاب [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 119-127]
 • خطیبی، مریم پیش بینی سبک های هویت براساس مولفه های بهزیستی روانشناختی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان شاهین شهر [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 17-25]
 • خلعتبری، جواد پیش بینی رابطه والد-فرزند بر اختلالات رفتاری بامیانجیگری همدلی در نوجوانان 12تا15 [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 153-161]
 • خلیفه، سارا نقش پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس انگیزش پیشرفت و یادگیری خود تنظیمی دانش‌آموزان دختر دوره ی متوسطه ی اول شهر زرقان [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 71-82]
 • خلیلی، مرضیه بررسی تاثیر هوش فرهنگی با انگیزش و خلاقیت یادگیری بر دانش آموزان [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 172-180]
 • خوئینی، فاطمه تدوین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 59-67]
 • خوش منظر، محمد رابطه ی تکنولوژی آموزشی در آموزش انفرادی دیدگاه بلوم درکتاب سبک تفکرو زندگی جدید التالیف در دوره کرونا [(مقالات آماده انتشار)]
 • خونین زاده، ریحانه به کار بردن راهبردهای تئوری انتخاب بر کیفیت یادگیری دانش-آموزان کلاس [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 1-7]

د

 • درستی، امیرعلی واکاوی و تحلیل تجارب معلمان از گذار به آموزش مجازی در دوران کرونا [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 101-110]
 • دکالی، نسیمه بررسی تأثیر اصل کاربرد مریل بر یادگیری یادداری و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 76-81]
 • دلفان آذری، قنبرعلی بررسی اثر بخشی آموزش کوچینگ بر بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی پرستاران مراقبت‌دهنده کرونا [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 82-94]
 • دلفان آذزی، قنبر علی برنامه درسی آموزش مجازی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 140-152]
 • دهقانی، مرضیه اثربخشی ذهن آگاهی بر سازگاری روانی اجتماعی با بیماری،روابط خانوادگی و بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به ام اس [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 14-24]
 • دهقانی، مرضیه یک کارآزمایی کنترل‌شده تصادفی در اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص‌های سلامت روان و تاب‌آوری زنان مطلقه با تجربه خیانت [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 43-52]
 • دهقانی بزگ آبادی، حمیده بررسی اثر بخشی آموزش کوچینگ بر بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی پرستاران مراقبت‌دهنده کرونا [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 82-94]
 • دهلانی، راضیه پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد واحد کرج بر اساس انعطاف پذیری روانشناختی وتحمل پریشانی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 32-42]
 • دهواری، ثریا مقایسه رضایت سنجی معلمان و دانش آموزان از آموزش مجازی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 60-65]
 • دو هزاری، اسماعیل رابطه ی تکنولوژی آموزشی در آموزش انفرادی دیدگاه بلوم درکتاب سبک تفکرو زندگی جدید التالیف در دوره کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذبیحی فر، شیما رابطه احساس شادی و شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرج [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 8-16]
 • ذبیحی فر، شیما اثربخشی مشاوره های فردی و گروهی بین دانش آموزان از منظر مشاوران در مقطع متوسطه اول شهر کرج [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 27-34]
 • ذنوبی، مریم تعیین نقش پیش بین انعطاف پذیری روانشناختی در اضطراب (کووید19) کارمندان زن معاونت بهداشت کرج [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 128-133]

ر

 • رئیس سعدی، رئیس حسن نقش تکالیف یادگیری خارج از مدرسه بر افزایش خوکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 1-6]
 • رئیسی، محمد بررسی رابطه خلاقیت و ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان رودان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 19-28]
 • رحیمی، سارا درس پژوهی در یک شام خانوادگی یا درس پژوهی بر بستر فرهنگ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 53-61]
 • رحیمی، فرشته رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت معلمان و عملکرد شغلی با میانجیگری توسعه حرفه‌ای معلمان منطقه بهارستان [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 51-62]
 • رستمی، ثریا رابطه برنامه درسی پنهان با خودانضباطی دانش آموزان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 6-11]
 • رستمی، فاطمه پدیدارشناسی تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 63-74]
 • رضا اردبیلی، مریم افسردگی و اضطراب و ارتباط آن با شاخص های امنیت شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 37-47]
 • رضایی، عرفان تحلیل آسیب های علمی و پژوهشی رشته عمران در دانشگاه های ایران [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 166-171]
 • رضایی، عیسی پیش بینی رضایت دانشجویان از تدریس برخط براساس صلاحیت تدریس مجازی اساتید دانشگاه [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 69-79]
 • رضایی، عیسی مقایسه رضایت سنجی معلمان و دانش آموزان از آموزش مجازی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 60-65]
 • رضایی، عیسی واکاوی تأثیر رعایت اصل مجاورت در چندرسانه‌ای آموزشی حروف الفبا بر بارشناختی دانش آموزان پایه اول ابتدایی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 95-102]
 • رضایی، مسعود بررسی نقش ذهنیت‌های والدتنبیه گر و کودک آسیب پذیر طرحواره ای در طلاق عاطفی دانشجویان متأهل: نقش تعدیل کننده‌ی سبک‌های مقابله‌ای [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 35-47]
 • رضایی، مسعود مروری جامع بر ساختار و کاربرد متا آنالیز در علوم انسانی: کاربرد ها، مزایا و چالش ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیعی، مائده بررسی چالش تعطیلات دوران کورنا و افت تحصیلی فراگیران نظام تعلیم و تربیت: ارائه راهکاری های متناسب [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 16-21]
 • رنجبر، نگار نقش فرهنگ سازمانی مدرسه در توانایی توفیق معلمان دوره ابتدایی در تدریس (مطالعه موردی؛ شهرستان آباده) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 29-36]
 • رودبارکی، بهروز تجربه نگاری آموزشی پژوهشی در ایام کرونایی: مدیران و معلمان علم، اندیشه؛ [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 181-189]
 • رودبارکی کلاری، بهروز آموزش در پسا کرونا: ما نمی توانیم به دنیا آنگونه که قبلا بود؛ برگردیم [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 34-39]
 • ریحانی، حسین تأثیر سیستم های مدیریت کیفیت در عملکرد مراکز آموزشی: سیاست های آموزشی و فرایندهای مدیریت [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 48-57]
 • ریحانی، حسین نقش راهبردهای مدیریت دانش در بهبود کیفیت خدمات آموزشی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 58-65]

ز

 • زارع بهرام‌آبادی، مهدی تدوین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 59-67]
 • زارع شیخکلائی، سید فاطمه بررسی تاثیر بازی های آموزشی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 41-47]
 • زمردی، سعیده اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر مسئولیت پذیری و شادکامی دانشجویان علم و صنعت [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 12-19]
 • زمردی، سعیده بررسی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر سلامت معنوی وتاب آوری زنان خانه دار بویین ومیاندشت [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 46-59]
 • زمردی، سعیده اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سبک زندگی، مدیریت خشم و شفقت به خود در دانشجویان دانشگاه تهران غرب [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 145-154]
 • زمردی، سعیده اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس بر سرمایه های روانشناختی، تاب آوری و مهارت های اجتماعی در مادران دارای فرزند بیش فعال [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 155-168]
 • زمردی، سعیده اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر تعارض کار-خانواده و رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 1-13]
 • زینتی، بهرام پدیدار شناسایی راهبرد های بهبود تجارب معلمان در مواجهه با تغییر برنامه درسی [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 75-84]

س

 • سالاری پور، اسماعیل تاثیر روش تدریس پیش سازمان دهنده بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی ومهارت های اجتماعی دانش آموزان سال اول متوسطه [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 15-25]
 • سجادیان، پرینازسادات بررسی نقش شادکامی، معنویت و کیفیت مراقبت مادران در پیش بینی اختلالات رفتاری کودکان دبستانی خانواده های فاقد سرپرست تحت پوشش کمیته امداد فولاد شهر [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 26-34]
 • سرمدی، مریم بررسی تاثیر هوش فرهنگی با انگیزش و خلاقیت یادگیری بر دانش آموزان [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 172-180]
 • سلدوزی، ندا مقایسه رفتارهای یادگیری، جو روانی اجتماعی کلاس و ادراک رفتار والدین در دانش آموزان با وجدان تحصیلی بالا و پایین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۵ شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • سلیمی، لادن تحلیلی از برنامه درسی مالی در نظام آموزش و پرورش عمومی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سهراب زاده، مهران بررسی اعتیاد به موبایل و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 85-95]
 • سوری، احمد تعیین نقش پیش بین انعطاف پذیری روانشناختی در اضطراب (کووید19) کارمندان زن معاونت بهداشت کرج [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 128-133]
 • سوری، احمد پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد واحد کرج بر اساس انعطاف پذیری روانشناختی وتحمل پریشانی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 32-42]
 • سیدین، سید سلمان واکاوی نقش اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و روشهای مقابله با آن در پایه ششم ابتدایی (مطالعه موردی : دبستان پسرانه قدس 2 مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 128-138]

ش

 • شاهی، بتول خوانشی بر اخلاق حرفه ای معلم در تراز نهج البلاغه [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 58-71]
 • شجاعی، مهرنوش بررسی نقش پذیرش خود و سرزندگی ذهنی در رابطه نیازهای روان‌شناختی بر خوش بینی و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 128-139]
 • شریعتمداری، مهدی اولویت بندی مولفه های بعد روان شناختی توانمندسازی دبیران در مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 99_1398 [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 25-37]
 • شریفیان جزی، اشرف پیش بینی رضایت زناشویی براساس انعطاف پذیری، انسجام خانواده و سبک زندگی اسلامی در زنان متأهل شهرستان شاهین‌شهر [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 148-155]
 • شعاع کاظمی، مهرانگیز پیش بینی رابطه والد-فرزند بر اختلالات رفتاری بامیانجیگری همدلی در نوجوانان 12تا15 [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 153-161]
 • شفیعی، الهام اثربخشی برنامه پویانمایی با رویکرد شناختی رفتاری بر علائم اضطراب کودکان: یک مطالعه موردی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 22-33]
 • شفیعی، زینب رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 19-31]
 • شفیعی، زینب رابطه دین‌داری با خودباوری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قم [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 42-52]
 • شمالی احمدآبادی، مهدی نقش اضطراب کرونا، نگرانی و باورهای فراشناختی منفی در پیش‌بینی اضطراب یادگیری دانش‌آموزان در همه‌گیری کووید-19 [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 1-10]
 • شمس، شراره مقایسه استرس ادراک شده، آسایش ذهنی و تاب آوری در بین والدین کودکان اتیسم، کم توان ذهنی و فزون کنش [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 134-144]
 • شهبازی، شهرام تاثیرآموزش مهارت تفکرنقاد برسازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پایه ششم [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • شهرکی پور، حسن بررسی اثر بخشی آموزش کوچینگ بر بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی پرستاران مراقبت‌دهنده کرونا [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 82-94]
 • شهرکی مجاهد، لاله بررسی اکتشافی- تحلیلی صلاحیت های حرفه ای معلمان بر اساس سند چشم انداز 1404 (برنامه جامع پنجم و ششم اسناد تحولی: دیدگاهی آینده نگر) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 17-21]
 • شهرکی مجاهد، لاله آسیب شناسی استاندارد فضای آموزشی کلاس های درس باتوجه به بیماری های اپیدمی ( کووید-۱۹) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 22-26]
 • شوشتری رضوانی، مهدیه رابطه استرس شغلی با نماز خواندن در دانشجویان رشته پرستاری [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 26-31]
 • شوشتری رضوانی، مهدیه اثربخشی آموزش مثبت نگری بر سلامت روان دانش آموزان [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 40-45]
 • شوشتری رضوانی، مهدیه اثربخشی بازی الیفو بر هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 55-60]
 • شوشتری رضوانی، مهدیه بررسی گرایشات سلامت معنوی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 1-5]
 • شیخی، مسعود همبسته های روان شناختی صدا بیزاری (میسوفونیا) در دانشجویان؛ نقش عاملی اضطراب و افسردگی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 53-59]
 • شیخیان، محمود به کار بردن راهبردهای تئوری انتخاب بر کیفیت یادگیری دانش-آموزان کلاس [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 1-7]
 • شیری، لیلا بررسی نقش ذهنیت‌های والدتنبیه گر و کودک آسیب پذیر طرحواره ای در طلاق عاطفی دانشجویان متأهل: نقش تعدیل کننده‌ی سبک‌های مقابله‌ای [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 35-47]
 • شیری، لیلا مروری جامع بر ساختار و کاربرد متا آنالیز در علوم انسانی: کاربرد ها، مزایا و چالش ها [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صادق زاده، صغری فراتحلیل رابطه هوش معنوی با شادکامی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 59-68]
 • صادق زاده، صغری رابطه ارتباط با مدرسه و بهزیستی تحصیلی با هیجانات تحصیلی با نقش میانجیگیری سرزندگی تحصیلی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 7-21]
 • صادقی، سمانه همبسته های روان شناختی صدا بیزاری (میسوفونیا) در دانشجویان؛ نقش عاملی اضطراب و افسردگی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 53-59]
 • صادقی، علیرضا تحلیل و بررسی کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 80-93]
 • صافیان اصفهانی، مهسا تأثیر هیجان خواهی و باورهای غیرمنطقی برسازگاری زناشوئی معلمان متأهل مقطع دبیرستان شهرستان اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 87-94]
 • صباغ حسن زاده، طلعت شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 42-50]
 • صمیمی، زبیر واکاوی مشکلات ارزشیابی آموزش مجازی دروس ریاضی پایه ابتدایی مطالعه موردی شهر سرباز [(مقالات آماده انتشار)]
 • صوفی، ساناز تاثیر ارتقاء وب‌سایت سه‌زبانه در افزایش میزان بیماران بین‌الملل و درآمد در بیمارستان چشم پزشکی بینا تهران [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 85-94]

ض

 • ضیایی، منوچهر بررسی تاثیر راهبردهای شرح و بسط پیجیده بر اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان سیریک [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 53-61]

ط

 • طاهائی، سانازالسادات اثربخشی آموزش ارتباط مؤثر بر سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به عشق در زوجین [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 103-114]
 • طاهائی، سانازالسادات فرصت ها و چالش های آموزش مجازی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 115-127]
 • طاهائی، سانازالسادات برنامه درسی آموزش مجازی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 140-152]
 • طرفه‌نژاد، نرگس فرصت ها و چالش های آموزش مجازی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 115-127]
 • طرفه نژاد، نرگس برنامه درسی آموزش مجازی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 140-152]

ع

 • عابدینی، مهنوش سنجش و ارزشیابی در آموزش و نقش آن در بهبود آموزش (با تاکید بر مقطع متوسطه دوم) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 7-14]
 • عابدینی، مهنوش سنجش و ارزشیابی و نقش آن در یادگیری؛ نگاهی به رویکردهای موجود در حیطه سنجش و ارزشیابی و نقشش در یادگیری [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 15-24]
 • عابدینی، مهنوش نگاهی تطبیقی به الگوی نوین تدریس متوسطه دوم در ایران و کشورهای پیشرفته [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 25-32]
 • عابدینی، مهنوش نگاهی تحلیلی به نظریه های یاددهی یادگیری [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 33-40]
 • عابدی نیا، افشین مطالعه کیفیت خدمات راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان مدارس چندپایه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 78-86]
 • عابدی نیا، افشین بررسی نقش درس پژوهی در توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی از نظر معلمان شهرستان تالش [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 1-6]
 • عاشقی، مژگان بررسی نگرش دانش آموزان دوره ابتدایی نسبت به جایگاه مثبت تربیت شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در کتاب های درسی (مطالعه موردی :کتاب فارسی خوانداری و مطالعات اجتماعی ) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 162-180]
 • عالیخانی، مرجان پیش بینی رابطه والد-فرزند بر اختلالات رفتاری بامیانجیگری همدلی در نوجوانان 12تا15 [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 153-161]
 • عبدلی، زهرا تاثیرآموزش مهارت تفکرنقاد برسازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پایه ششم [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • عبدلی، محمد تاثیرآموزش مهارت تفکرنقاد برسازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پایه ششم [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • عبدی، علی بررسی رابطه‌ی بین تعلق‌خاطر کاری با رفتار نوآورانه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان در سال تحصیلی 98-97 [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 39-47]
 • عبدی پور ملک آباد، معصومه بررسی نقش شادکامی، معنویت و کیفیت مراقبت مادران در پیش بینی اختلالات رفتاری کودکان دبستانی خانواده های فاقد سرپرست تحت پوشش کمیته امداد فولاد شهر [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 26-34]
 • عجم، علی اکبر بررسی رابطه مسئولیت پذیری با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان مدارس دولتی دختر مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]
 • عزیزان، رضا اثربخشی برنامه پویانمایی با رویکرد شناختی رفتاری بر علائم اضطراب کودکان: یک مطالعه موردی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 22-33]
 • عزیزی، حامد پیش بینی بهزیستی مدرسه بر اساس خوشبینی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهرستان بانه [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 37-49]
 • عزیزی، حامد پیش بینی بهزیستی مدرسه بر اساس حمایت عاطفی ادراک شده و تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهرستان بانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزی، فاطمه بررسی سطح استقلال کاری درک شده آموزش دهندگان سازمان نهضت سواد آموزی شهرستان سنندج [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 10-17]
 • علی اصغری، امیر اثر بخشی معنا درمانی بر استرس و شفقت بر خود و احساس تنهایی درزوجین. [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 167-178]
 • علی پور، زینب اقدامی جهت کاهش استرس و افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آمورانی که فاقد تجهیزات آموزش مجازی : دیدگاهی پساکرونایی(نمونه موردی) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 9-15]
 • علی پور، زینب بررسی چالش تعطیلات دوران کورنا و افت تحصیلی فراگیران نظام تعلیم و تربیت: ارائه راهکاری های متناسب [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 16-21]
 • علی پور، زینب بررسی تاثیر نقشه مفهومی نظریه آزوبل در جهت پیشگیری افت تحصیلی و زوال یادگیری در دوران کرونا [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-26]
 • علی پور، زینب چالش های آموزش برخط و تفرد زدایی و تحقق فردیت دانش آموزان: راهکارهایی در عصر کرونا [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 27-33]
 • علی پور، زینب افزایش مسؤلیت پذیری به کمک درس پژوهشی و یادگیری دانش آموزان با نگاهی متفاوت به نقش دانش آموز: دانش آموز پژوهنده [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 34-40]
 • علی پور، زینب بررسی تاثیر بازی های آموزشی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 41-47]
 • علیپور نوتاش، وحیده اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و کنترل خشم زنان سرپرست خانوارکمیته امداد تبریز [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 10-18]
 • علیزاده دوین، کبری بررسی میزان یادگیری و شادابی دانش آموزان ابتدایی توسط اشکال سازی ژله ای اعداد ریاضی مدرسه حضرت رقیه شهرستان شیروان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 24-29]
 • علیقلی، منصوره تاثیر ارتقاء وب‌سایت سه‌زبانه در افزایش میزان بیماران بین‌الملل و درآمد در بیمارستان چشم پزشکی بینا تهران [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 85-94]
 • عماری، حسن اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و کنترل خشم زنان سرپرست خانوارکمیته امداد تبریز [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 10-18]
 • عنایتی، علی اصغر بررسی و تبیین نقش تأثیر آموزش‌های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی در عملکرد مدیران حوزه‌ی ستادی وزارت آموزش و پرورش [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 46-53]
 • عوض پور مشیری، سحر بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول ناحیه یک کرمان [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 85-91]

غ

 • غلامی، عاطفه راهکاری های پیشنهادی جهت بهبود اختلال نوشتن (دیسگرافیا) (مطالعه موردی: دانش آموز پایه ششم ) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 26-33]

ف

 • فتحی، امین آسیب شناسی علمی دروس برق بر یادگیری دانشجویان و ارائه روش های پیشگیری [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 149-157]
 • فتحی، زهرا بررسی تاثیر تحلیل رفتار متقابل (TA) بر کاهش کمالگرایی دانش آموزان مدارس فرزانگان [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 9-16]
 • فتحی آذر، اسکندر بررسی ساختار برنامه درسی دوره ابتدایی با تاکید بر رویکرد کاهش تمرکز [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 12-24]
 • فخاریان، علیرضا اولویت بندی مولفه های بعد روان شناختی توانمندسازی دبیران در مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 99_1398 [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 25-37]
 • فرج خواه، سهراب بررسی تجربه زیسته والدین از دلایل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان اردبیل منطقه هیر [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 49-57]
 • فرزانه، جعفر آسیب شناسی علمی و پژوهشی دروس حقوق بر عملکرد دانشجویان و راهکارهای پیشنهادی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 139-148]
 • فرشباف خلیلی، علی بررسی رویکردی بر لزوم استفاده از جهان متاورس در آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 140-147]
 • فرهادی افشار، پرنیان پیش بینی کیفیت خواب براساس پرخاشگری و اضطراب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 84-94]
 • فریادوطن، رویا مقایسه جایگاه زن در تربیت اخلاقی براساس آرای نل نادینگز و فارابی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 189-201]
 • فریدیان، کبری چالش های آموزش برخط و تفرد زدایی و تحقق فردیت دانش آموزان: راهکارهایی در عصر کرونا [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 27-33]
 • فضل الهی قمشه ای، سیف اله رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 19-31]
 • فضل الهی قمشی، سیف اله رابطه دین‌داری با خودباوری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قم [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 42-52]
 • فلاحی، امیر بررسی رابطه‌ی بین تعلق‌خاطر کاری با رفتار نوآورانه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان در سال تحصیلی 98-97 [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 39-47]
 • فلاحی، امیر بررسی رابطه بین یادگیری خود راهبر با یادگیری الکترونیکی دانشجویان در دوران اپیدمی ویروس کرونا [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 34-41]
 • فلاحی، میثم بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض در مدیران مدارس شهرستان ازنا [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 68-74]
 • فلاحی، میثم نقش مولفه های فلسفه اسلامی در فلسفه برای کودکان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 48-58]

ق

 • قائمی زاده، جواد تحلیل و بررسی کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 80-93]
 • قادری، مصطفی پدیدارشناسی تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 63-74]
 • قادری، مصطفی پدیدار شناسایی راهبرد های بهبود تجارب معلمان در مواجهه با تغییر برنامه درسی [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 75-84]
 • قاسم پور خوشرودی، الهه ارائه الگوی تدریس رویکرد نوین خدمات محوری در دوره ابتدایی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 78-87]
 • قاسم پور خوشرودی، عرفانه ارائه الگوی تدریس رویکرد نوین خدمات محوری در دوره ابتدایی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 78-87]
 • قاسمخانی، فرشاد میزان درگیری فعال دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با محتوای کتاب مطالعات اجتماعی و ریاضی از دیدگاه معلمان شهرستان تفرش [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 60-75]
 • قاسمی، زهرا پیش‌بینی رضایت شغلی معلمان ابتدایی بر مبنای انگیزش پیشرفت و هوش معنوی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 72-78]
 • قاسمی، سعیده نقش و کارکرد رسانه ها در تعلیم و تربیت [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 75-82]
 • قاسمی، سید علیرضا واکاوی تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از علل افت تحصیلی دانش‌آموزان در آموزش مجازی دوران همه‌گیری کووید-۱۹ [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 59-70]
 • قدرتی، سیما اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس تنهایی و ناگویی هیجانی زوجین دارای تعارض [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 109-122]
 • قدیری علمداری، قدیر بررسی و تبیین نقش تأثیر آموزش‌های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی در عملکرد مدیران حوزه‌ی ستادی وزارت آموزش و پرورش [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 46-53]
 • قربانزاده طولارودپایین، پدرام مطالعه کیفیت خدمات راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان مدارس چندپایه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 78-86]
 • قربانزاده طولارودپایین، پدرام بررسی نقش درس پژوهی در توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی از نظر معلمان شهرستان تالش [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 1-6]
 • قربانی زاده، وجه الله رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با توانمند سازی روان شناختی نیروی انسانی در بنگاه های کوچک و متوسط صنعت چوب استان البرز [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • قلتاش، عباس نقش پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس انگیزش پیشرفت و یادگیری خود تنظیمی دانش‌آموزان دختر دوره ی متوسطه ی اول شهر زرقان [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 71-82]
 • قلی پور، محمد رضا تأثیر روش های تدریس مبتنی بر بازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 72-75]
 • قنائیان، میترا اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سبک زندگی، مدیریت خشم و شفقت به خود در دانشجویان دانشگاه تهران غرب [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 145-154]
 • قنبری، سحر بررسی رابطه بین جو نوآوری در سازمان با رفتارکارآفرینانه با نقش تعدیل گر یادگیری مشارکتی کارکنان ادارات آموزش وپرورش مناطق هفتگانه مشهدوتبادکان [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 18-28]
 • قنبری، نسرین بررسی چالش های آموزش به کودکان بی سرپرست از منظر معلمان(یک مطالعه پدیدارشناسانه) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 27-34]
 • قنبری حمیدآبادی، مهدیه اقدامی جهت کاهش استرس و افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آمورانی که فاقد تجهیزات آموزش مجازی : دیدگاهی پساکرونایی(نمونه موردی) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 9-15]
 • قنبری حمیدآبادی، مهدیه بررسی چالش تعطیلات دوران کورنا و افت تحصیلی فراگیران نظام تعلیم و تربیت: ارائه راهکاری های متناسب [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 16-21]
 • قنبری حمیدآبادی، مهدیه بررسی تاثیر نقشه مفهومی نظریه آزوبل در جهت پیشگیری افت تحصیلی و زوال یادگیری در دوران کرونا [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-26]

ک

 • کاظمی زاده، وحید محرومیت از خواب و چاقی در میان نوجوانان و جوانان: یک مطالعه مروری [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 48-54]
 • کاظمی زاده، وحید اثر محرومیت از خواب بر میزان اشتها دانشجویان پسر فعال [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 61-68]
 • کاکابرایی، کیوان مقایسه استرس ادراک شده، آسایش ذهنی و تاب آوری در بین والدین کودکان اتیسم، کم توان ذهنی و فزون کنش [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 134-144]
 • کدخدا، مرتضی واکاوی تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از علل افت تحصیلی دانش‌آموزان در آموزش مجازی دوران همه‌گیری کووید-۱۹ [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 59-70]
 • کرامتی، میسره طراحی و تدوین مدل بازی آموزشی با تاکید بر رشد مهارت میان فردی کودکان پیش دبستانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • کرامتی، میسره راههای ایجاد و تقویت خود راهبری در یادگیری، خود برنامه ریزی و خود ارزشیابی در ایام کرونا و پسا کرونا در دانش آموزان [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 66-75]
 • کرکینی، محمد چالش های آموزش برخط و تفرد زدایی و تحقق فردیت دانش آموزان: راهکارهایی در عصر کرونا [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 27-33]
 • کرکینی، محمد افزایش مسؤلیت پذیری به کمک درس پژوهشی و یادگیری دانش آموزان با نگاهی متفاوت به نقش دانش آموز: دانش آموز پژوهنده [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 34-40]
 • کریمیان، علی برنامه درسی آموزش مجازی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 140-152]
 • کریمی وردنجانی، مسعود بررسی الگوهای تعاملی سالم و ناسالم خانواده ( دافعه ها و جاذبه ها ی ارتباطی) از دیدگاه آموزه های دین اسلام در مقایسه با رویکردهای علم روانشناسی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 76-91]
 • کریمی وردنجانی، مسعود مطالعه ی مروری الگوی شادمانی از منظر آموزه های دین مبین اسلام و رویکردهای روانشناسی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 92-108]
 • کلانی، مصطفی بررسی میزان رضایت مندی دانش آموزان از آموزش های مجازی از دیدگاه آموزگاران مدارس ابتدایی استان اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 179-187]
 • کمال آبادی، یگانه بررسی تاثیر بازی های آموزشی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 41-47]
 • کهریز، سیده ژاله جمع آوری و مهار زباله گردها بر حفاظت وکنترل بهداشت محیط در بیماری کرونا شهرکرج از دیدگاه پرسنل کلینیک سیدالشهدا [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 156-166]
 • کوهی اقدم، الهام بررسی نگرش دانش آموزان دوره ابتدایی نسبت به جایگاه مثبت تربیت شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در کتاب های درسی (مطالعه موردی :کتاب فارسی خوانداری و مطالعات اجتماعی ) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 162-180]
 • کوهی اقدم، الهه بررسی نگرش دانش آموزان دوره ابتدایی نسبت به جایگاه مثبت تربیت شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در کتاب های درسی (مطالعه موردی :کتاب فارسی خوانداری و مطالعات اجتماعی ) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 162-180]
 • کیانی، محمد سعید تاثیر استرس شغلی بر رضایت کارکنان باشگاه های ورزشی در دوران همه گیری کووید۱۹ [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 103-111]

گ

 • گلزاری، زینب بررسی استفاده از کد های دسترسی سریع در بهینه سازی مصرف مواد نسل جدید کتابهای دانشگاهی ( مطالعه موردی) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 32-39]
 • گلشن، امین ارزیابی و سنجش سطح خوانایی کتاب درسی علوم تجربی ششم ابتدایی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 123-132]

ل

 • لجمیری، شکیب بررسی رابطه امید به زندگی با هراس و ترس از ویروس کرونا در بین افراد شاغل [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 68-75]
 • لهرابی، بهاره بررسی تأثیر بازی‌درمانی کوتاه‌مدت ساختاری بر کاهش علائم اختلال (ADHD) و اختلالات رفتاری در دانش آموزان با اختلال کاستی توجه-بیش‌فعالی در شهرستان لاران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 95-108]
 • لیاقت دار، محمدجواد مقایسه مولفه های هوش هیجانی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 94-102]

م

 • مازوساز، عاطفه بررسی نقش پذیرش خود و سرزندگی ذهنی در رابطه نیازهای روان‌شناختی بر خوش بینی و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 128-139]
 • مالمیر، آمنه میزان درگیری فعال دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با محتوای کتاب مطالعات اجتماعی و ریاضی از دیدگاه معلمان شهرستان تفرش [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 60-75]
 • محمد خلیلی، علی نقش فرهنگ سازمانی مدرسه در توانایی توفیق معلمان دوره ابتدایی در تدریس (مطالعه موردی؛ شهرستان آباده) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 29-36]
 • محمد زاده، مرتضی رابطه احساس شادی و شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرج [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 8-16]
 • محمد زاده، مرتضی بررسی اکتشافی- تحلیلی صلاحیت های حرفه ای معلمان بر اساس سند چشم انداز 1404 (برنامه جامع پنجم و ششم اسناد تحولی: دیدگاهی آینده نگر) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 17-21]
 • محمد زاده، مرتضی آسیب شناسی استاندارد فضای آموزشی کلاس های درس باتوجه به بیماری های اپیدمی ( کووید-۱۹) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 22-26]
 • محمد زاده، مرتضی اثربخشی مشاوره های فردی و گروهی بین دانش آموزان از منظر مشاوران در مقطع متوسطه اول شهر کرج [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 27-34]
 • محمدزاده، مرتضی اقدامی جهت کاهش استرس و افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آمورانی که فاقد تجهیزات آموزش مجازی : دیدگاهی پساکرونایی(نمونه موردی) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 9-15]
 • محمدی، اکبر طراحی و تدوین مدل بازی آموزشی با تاکید بر رشد مهارت میان فردی کودکان پیش دبستانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • محمدی، رزگار تأثیر شادکامی بر خوش‌بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر سقز [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 38-48]
 • محمدی داودی، امیر حسین رابطه اخلاق حرفه‌ای با فضیلت و تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی (مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران ) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 1-8]
 • محمدی سقایی، فرشته مقایسه آرای تربیتی جان لاک وهربرت اسپنسر وتبیین دلالت های ضمنی تربیتی این دو دیدگاه در آموزش وپرورش [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 181-188]
 • محمدی نائینی، مژگان بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی ایران و آلمان [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 41-52]
 • محی الدین شیخ الاسلامی، حسین ارتباط تیپ های شخصیتی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 20-25]
 • مرآتی، علیرضا مقایسه بهزیستی ذهنی و ارتباط بین فردی دانشجویان از منظر دست برتری (چپ‌دستی و راست‌دستی) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 58-68]
 • مرآتی، مریم مقایسه بهزیستی ذهنی و ارتباط بین فردی دانشجویان از منظر دست برتری (چپ‌دستی و راست‌دستی) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 58-68]
 • مرادی، حجت الله تدوین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 59-67]
 • مرادی، سمیره مقایسه جایگاه زن در تربیت اخلاقی براساس آرای نل نادینگز و فارابی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 189-201]
 • مرادی، ماریه تأثیر شادکامی بر خوش‌بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر سقز [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 38-48]
 • مرادی، مهری بررسی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر سلامت معنوی وتاب آوری زنان خانه دار بویین ومیاندشت [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 46-59]
 • مردآزادبهی، الناز بررسی کیفیت مدیریت با عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مراغه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 44-54]
 • معصوم پرست، شیوا تدوین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 59-67]
 • معصومی نژاد، رضا بررسی ساختار برنامه درسی دوره ابتدایی با تاکید بر رویکرد کاهش تمرکز [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 12-24]
 • معینی کیا، مهدی مطالعه کیفیت خدمات راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان مدارس چندپایه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 78-86]
 • معینی کیا، مهدی بررسی نقش درس پژوهی در توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی از نظر معلمان شهرستان تالش [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 1-6]
 • مفخمی، آناهیتا اهمیت و نقش برنامه ریزی استراتژیک در به کارگیری یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 38-47]
 • مقصدی، فاطمه پیش‌بینی رضایت شغلی معلمان ابتدایی بر مبنای انگیزش پیشرفت و هوش معنوی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 72-78]
 • مقصدی، فاطمه پیش بینی سبک های هویت براساس مولفه های بهزیستی روانشناختی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان شاهین شهر [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 17-25]
 • ملازاده، امیر اثر بخشی معنا درمانی بر استرس و شفقت بر خود و احساس تنهایی درزوجین. [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 167-178]
 • ملک محمودی، داوود یک کارآزمایی کنترل‌شده تصادفی در اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص‌های سلامت روان و تاب‌آوری زنان مطلقه با تجربه خیانت [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 43-52]
 • ملکی، حسن پدیدارشناسی تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 63-74]
 • ملکی، حسن پدیدار شناسایی راهبرد های بهبود تجارب معلمان در مواجهه با تغییر برنامه درسی [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 75-84]
 • منصورزاده، زهرا بررسی رابطه ی بین سبک های اسنادی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل دانشگاه شهیدچمران و دانشگاه جندی شاپور اهواز [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 55-62]
 • منصورزاده، زهرا بررسی تأثیر بازآموزی اسنادی بر سبک اسناد و عملکرد حل مساله در زنان کارمند متأهل شهر کازرون [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 63-74]
 • منصوری راد، سمیرا اثربخشی برنامه پویانمایی با رویکرد شناختی رفتاری بر علائم اضطراب کودکان: یک مطالعه موردی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 22-33]
 • منصوری فراهانی، اعظم ارائه الگوی تدریس رویکرد نوین خدمات محوری در دوره ابتدایی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 78-87]
 • منفرد، مریم بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر هویت ملی نوآموزان پیش دبستان منطقه چرام [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 32-45]
 • مهدیان، محمدجعفر تاثیرآموزش مهارت تفکرنقاد برسازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پایه ششم [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • مهری، ماجده بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد بر عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 40-48]
 • موسوی، سیده فاطمه بررسی رابطه مسئولیت پذیری با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان مدارس دولتی دختر مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]
 • میرانی سرگزی، نرگس اهمیت و نقش برنامه ریزی استراتژیک در به کارگیری یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 38-47]
 • میرزاحسینی، حسن بررسی نقش ذهنیت‌های والدتنبیه گر و کودک آسیب پذیر طرحواره ای در طلاق عاطفی دانشجویان متأهل: نقش تعدیل کننده‌ی سبک‌های مقابله‌ای [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 35-47]
 • میرزا علیان دستجردی، فهیمه پیش بینی رفتارهای پر خطر براساس بدرفتاری در دوران کودکی با میانجیگری طرح واره های ناسازگاراولیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 76-83]
 • میرزایی، زینب اثربخشی آموزش قصه درمانی در درک مفاهیم اخلاقی، اضطراب و افسردگی، هوش هیجانی و خودکارامدی در کودکان پسر و دختر [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 95-108]

ن

 • نبئی، میعاد بررسی کیفیت مدیریت با عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مراغه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 44-54]
 • نصیری، محمدرضا بررسی تجربه زیسته والدین از دلایل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان اردبیل منطقه هیر [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 49-57]
 • نظری، فاطمه زهرا بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی در بین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد: مطالعه‌ای مبتنی بر رویکرد اکتشافی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 18-25]
 • نظری، لیلا تاثیر استرس شغلی بر رضایت کارکنان باشگاه های ورزشی در دوران همه گیری کووید۱۹ [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 103-111]
 • نفر، زهرا بررسی نقش پذیرش خود و سرزندگی ذهنی در رابطه نیازهای روان‌شناختی بر خوش بینی و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 128-139]
 • نقوی، زهرا بررسی میزان رضایت مندی دانش آموزان از آموزش های مجازی از دیدگاه آموزگاران مدارس ابتدایی استان اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 179-187]
 • نوذری، قاسم مقایسه مولفه های هوش هیجانی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 94-102]
 • نورعلئی، فهیمه تحلیل رفتارهای پرمخاطره نوجوانان شهر تهران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 133-139]
 • نوروزی، وریا مقایسه جایگاه زن در تربیت اخلاقی براساس آرای نل نادینگز و فارابی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 189-201]
 • نوری شیرازی، زهرا بررسی اکتشافی- تحلیلی صلاحیت های حرفه ای معلمان بر اساس سند چشم انداز 1404 (برنامه جامع پنجم و ششم اسناد تحولی: دیدگاهی آینده نگر) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 17-21]
 • نوری شیرازی، زهرا آسیب شناسی استاندارد فضای آموزشی کلاس های درس باتوجه به بیماری های اپیدمی ( کووید-۱۹) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 22-26]
 • نوری شیرازی، زهرا بررسی تاثیر نقشه مفهومی نظریه آزوبل در جهت پیشگیری افت تحصیلی و زوال یادگیری در دوران کرونا [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-26]
 • نیتی، یوسف تحلیل اثرپذیری آموزش واخلاق فرهنگ‌ سازمانی اخلاقی بر حمایت از کارکنان با نقش میانجیگری ارتباط شفاف (مطالعه موردی آموزش‌وپرورش استان البرز) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 83-90]

و

 • واحدی سرریگانی، شریفه تاثیر روش تدریس پیش سازمان دهنده بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی ومهارت های اجتماعی دانش آموزان سال اول متوسطه [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 15-25]
 • واحدی سرریگانی، نرگس تاثیر روش تدریس پیش سازمان دهنده بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی ومهارت های اجتماعی دانش آموزان سال اول متوسطه [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 15-25]
 • وطن خواه، حمیدرضا اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس تنهایی و ناگویی هیجانی زوجین دارای تعارض [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 109-122]
 • وطن خواه، حمیدرضا اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر تعارض کار-خانواده و رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 1-13]
 • وکیل آزاد سرابی، عبدالرضا بررسی اثربخشی علم مدیریت در تربیت رفتاری و توسعه راندمان مدیران آینده [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 50-58]
 • ویسی، گودرز بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر هویت ملی نوآموزان پیش دبستان منطقه چرام [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 32-45]

ه

 • هدایت، فائزه فراتحلیل رابطه هوش معنوی با شادکامی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 59-68]
 • هدایت، فائزه رابطه ارتباط با مدرسه و بهزیستی تحصیلی با هیجانات تحصیلی با نقش میانجیگیری سرزندگی تحصیلی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 7-21]
 • هدایتی، فرشته آموزش و پرورش شور، شوق، چالاکی، پویایی، اخلاق، رنگ، انگیزه، امید، حرکت را دریاب که فردا دیر است [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 69-77]
 • هدایتی، فرشته طراحی کلاس های درسی رنگین کمانی، غوطه وری و الهام بخشی: فضای یادگیری نسل زِد [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 76-84]
 • هدایتی، فرشته کووید 19 و بازگشایی مدارس: اکنون زمان پذیرش آموزش در فضای باز است [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 79-84]
 • هدایتی، فرشته آموزش در پسا کرونا: ما نمی توانیم به دنیا آنگونه که قبلا بود؛ برگردیم [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 34-39]
 • هدایتی، فرشته تجربه نگاری آموزشی پژوهشی در ایام کرونایی: مدیران و معلمان علم، اندیشه؛ [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 181-189]
 • همتی علمدارلو، مهدی تأثیر روش های تدریس مبتنی بر بازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 72-75]

ی

 • یادگارزاده، غلامرضا تحلیل و بررسی کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 80-93]
 • یزدانی باغملکی، اعظم بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد بر عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 40-48]
 • یکتا، محمّدرضا بررسی رابطه امید به زندگی با هراس و ترس از ویروس کرونا در بین افراد شاغل [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 68-75]
 • یکتا، محمّدرضا شاخص‌های روانسنجی مقیاس "تعامل بین شناخت، هیجان و انگیزه در خلاقیت" در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 11-17]
 • یکتا، محمّدرضا بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی در بین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد: مطالعه‌ای مبتنی بر رویکرد اکتشافی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 18-25]