دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. به کار بردن راهبردهای تئوری انتخاب بر کیفیت یادگیری دانش-آموزان کلاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1399

10.22034/naes.2020.111557

نسا آلبوغبیش؛ محمود شیخیان؛ ریحانه خونین زاده


2. رابطه احساس شادی و شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1399

10.22034/naes.2020.111558

شیما ذبیحی فر؛ مرتضی محمد زاده؛ ارسلان افسر


3. بررسی اکتشافی- تحلیلی صلاحیت های حرفه ای معلمان بر اساس سند چشم انداز 1404 (برنامه جامع پنجم و ششم اسناد تحولی: دیدگاهی آینده نگر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1399

10.22034/naes.2020.111559

مهدی حقیقی؛ لاله شهرکی مجاهد؛ مرتضی محمد زاده؛ زهرا نوری شیرازی


4. آسیب شناسی استاندارد فضای آموزشی کلاس های درس باتوجه به بیماری های اپیدمی ( کووید-۱۹)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1399

10.22034/naes.2020.111561

مهدی حقیقی؛ لاله شهرکی مجاهد؛ مرتضی محمد زاده؛ زهرا نوری شیرازی


5. اثربخشی مشاوره های فردی و گروهی بین دانش آموزان از منظر مشاوران در مقطع متوسطه اول شهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1399

10.22034/naes.2020.111562

شیما ذبیحی فر؛ مرتضی محمد زاده؛ ارسلان افسر


6. بررسی ویژگی های شخصیتی بر اختلالات درونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در کودکان کار در شهر تهران 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1399

10.22034/naes.2020.243029.1051

فرناز بلنده؛ پریناز بنیسی


7. بررسی کیفیت مدیریت با عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22034/naes.2020.243089.1052

الناز مردآزادبهی؛ میعاد نبئی


9. بررسی تأثیر بازآموزی اسنادی بر سبک اسناد و عملکرد حل مساله در زنان کارمند متأهل شهر کازرون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

10.22034/naes.2020.244630.1055

زهرا منصورزاده


10. نقش و کارکرد رسانه ها در تعلیم و تربیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22034/naes.2020.245971.1057

سعیده قاسمی