دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی رابطه مسئولیت پذیری با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان مدارس دولتی دختر مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22034/naes.2020.238620.1044

سیده فاطمه موسوی؛ علی اکبر عجم


2. اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر مسئولیت پذیری و شادکامی دانشجویان علم و صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

10.22034/naes.2020.251790.1058

زهرا البرزی؛ پریناز بنیسی؛ سعیده زمردی


3. ارتباط تیپ های شخصیتی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.22034/naes.2020.252576.1059

حسین محی الدین شیخ الاسلامی


4. رابطه استرس شغلی با نماز خواندن در دانشجویان رشته پرستاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.22034/naes.2020.252739.1060

سیده فاطمه جلادتی؛ مهلا بهرامی؛ زینب حجت انصاری؛ مهدیه شوشتری رضوانی


6. اثربخشی آموزش مثبت نگری بر سلامت روان دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1399

10.22034/naes.2020.257485.1068

مهدیه شوشتری رضوانی؛ سیده فاطمه جلادتی؛ زینب حجت انصاری؛ مهلا بهرامی


7. بررسی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر سلامت معنوی وتاب آوری زنان خانه دار بویین ومیاندشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22034/naes.2020.257120.1067

مهری مرادی؛ پریناز بنیسی؛ سعیده زمردی


8. میزان درگیری فعال دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با محتوای کتاب مطالعات اجتماعی و ریاضی از دیدگاه معلمان شهرستان تفرش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22034/naes.2020.258094.1071

مجید حقوردی؛ آمنه مالمیر؛ فرشاد قاسمخانی


9. طراحی کلاس های درسی رنگین کمانی، غوطه وری و الهام بخشی: فضای یادگیری نسل زِد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1399

10.22034/naes.2020.259402.1073

فرشته هدایتی