تعداد مقالات: 49
4. نقش تکالیف یادگیری خارج از مدرسه بر افزایش خوکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

10.22034/naes.2020.110786

رئیس حسن رئیس سعدی


8. سنجش و ارزشیابی در آموزش و نقش آن در بهبود آموزش (با تاکید بر مقطع متوسطه دوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

10.22034/naes.2020.110787

محمد شریف پهله؛ مهنوش عابدینی


9. بررسی نقش درس پژوهی در توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی از نظر معلمان شهرستان تالش

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-6

10.22034/naes.2020.229274.1033

پدرام قربانزاده طولارودپایین؛ مهدی معینی کیا؛ افشین عابدی نیا


10. رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 19-31

10.22034/naes.2019.211684.1004

زینب شفیعی؛ سیف اله فضل الهی قمشه ای


13. سنجش و ارزشیابی و نقش آن در یادگیری؛ نگاهی به رویکردهای موجود در حیطه سنجش و ارزشیابی و نقشش در یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

10.22034/naes.2020.110788

محمد شریف پهله؛ مهنوش عابدینی


14. چالش های نظام آموزش دوره ابتدایی ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 30-38

10.22034/naes.2020.102445

حسین حسنی؛ سید صالح اسدی


17. نگاهی تطبیقی به الگوی نوین تدریس متوسطه دوم در ایران و کشورهای پیشرفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

10.22034/naes.2020.110793

محمد الماسی؛ مهنوش عابدینی


20. نقش مولفه های فلسفه اسلامی در فلسفه برای کودکان

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 48-58

10.22034/naes.2020.224262.1029

میثم فلاحی؛ سمانه آسترکی


21. نگاهی تحلیلی به نظریه های یاددهی یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

10.22034/naes.2020.110795

محمد الماسی؛ مهنوش عابدینی


24. فراتحلیل رابطه هوش معنوی با شادکامی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 59-68

10.22034/naes.2020.228237.1030

فائزه هدایت؛ صغری صادق زاده


25. بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی ایران و آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

10.22034/naes.2020.240288.1048

اعظم احمدپور؛ مژگان محمدی نائینی