موضوعات = برنامه ریزی آموزشی
تعداد مقالات: 5
1. ارتباط تیپ های شخصیتی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.22034/naes.2020.252576.1059

حسین محی الدین شیخ الاسلامی


2. رابطه استرس شغلی با نماز خواندن در دانشجویان رشته پرستاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.22034/naes.2020.252739.1060

سیده فاطمه جلادتی؛ مهلا بهرامی؛ زینب حجت انصاری؛ مهدیه شوشتری رضوانی


4. چالش های نظام آموزش دوره ابتدایی ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 30-38

10.22034/naes.2020.102445

حسین حسنی؛ سید صالح اسدی