موضوعات = برنامه ریزی آموزشی
تعداد مقالات: 7
1. اهمیت و نقش برنامه ریزی استراتژیک در به کارگیری یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 38-47

10.22034/naes.2021.263586.1088

نرگس میرانی سرگزی؛ اکرم حافظی؛ آناهیتا مفخمی؛ محمد صادق بشارت نیا


3. رابطه استرس شغلی با نماز خواندن در دانشجویان رشته پرستاری

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 26-31

10.22034/naes.2020.252739.1060

سیده فاطمه جلادتی؛ مهلا بهرامی؛ زینب حجت انصاری؛ مهدیه شوشتری رضوانی


6. چالش های نظام آموزش دوره ابتدایی ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 30-38

10.22034/naes.2020.102445

حسین حسنی؛ سید صالح اسدی