موضوعات = آموزش پیش دبستان و دبستان
واکاوی تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از علل افت تحصیلی دانش‌آموزان در آموزش مجازی دوران همه‌گیری کووید-۱۹

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22034/naes.2022.365122.1278

سید علیرضا قاسمی؛ مرتضی کدخدا


بررسی میزان رضایت مندی دانش آموزان از آموزش های مجازی از دیدگاه آموزگاران مدارس ابتدایی استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/naes.2023.381171.1292

مصطفی کلانی؛ زهرا نقوی


تاثیرآموزش مهارت تفکرنقاد برسازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پایه ششم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 16-26

10.22034/naes.2021.281155.1117

محمد عبدلی؛ شهرام شهبازی؛ محمدجعفر مهدیان؛ زهرا عبدلی


نقش مولفه های فلسفه اسلامی در فلسفه برای کودکان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 48-58

10.22034/naes.2020.224262.1029

میثم فلاحی؛ سمانه آسترکی