موضوعات = آموزش پیش دبستان و دبستان
بررسی تأثیر اصل کاربرد مریل بر یادگیری یادداری و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.22034/naes.2022.349942.1250

نسیمه دکالی


واکاوی تأثیر رعایت اصل مجاورت در چندرسانه‌ای آموزشی حروف الفبا بر بارشناختی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22034/naes.2022.350673.1252

سمینه آشناگر؛ عیسی رضایی


تاثیرآموزش مهارت تفکرنقاد برسازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پایه ششم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 16-26

10.22034/naes.2021.281155.1117

محمد عبدلی؛ شهرام شهبازی؛ محمدجعفر مهدیان؛ زهرا عبدلی


نقش مولفه های فلسفه اسلامی در فلسفه برای کودکان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 48-58

10.22034/naes.2020.224262.1029

میثم فلاحی؛ سمانه آسترکی