موضوعات = آموزش بزرگسالان
تعداد مقالات: 5
1. اثربخشی آموزش مثبت نگری بر سلامت روان دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1399

10.22034/naes.2020.257485.1068

مهدیه شوشتری رضوانی؛ سیده فاطمه جلادتی؛ زینب حجت انصاری؛ مهلا بهرامی