موضوعات = آموزش بزرگسالان
اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس تنهایی و ناگویی هیجانی زوجین دارای تعارض

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 109-122

10.22034/naes.2022.342392.1196

سارا اوجاقلو؛ سیما قدرتی؛ حمیدرضا وطن خواه


اثربخشی آموزش مثبت نگری بر سلامت روان دانش آموزان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 40-45

10.22034/naes.2020.257485.1068

مهدیه شوشتری رضوانی؛ سیده فاطمه جلادتی؛ زینب حجت انصاری؛ مهلا بهرامی