موضوعات = علوم تربیتی
تعداد مقالات: 30
1. مدیریت آموزشی در چشم انداز پراگماتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22034/naes.2021.287118.1129

عبدالحمید آسمان دره؛ منصور بخت


2. راهکارهای ارتقای هویت فردی و ملی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22034/naes.2021.287153.1130

عبدالحمید آسمان دره؛ منصور بخت


4. نقش اضطراب کرونا، نگرانی و باورهای فراشناختی منفی در پیش‌بینی اضطراب یادگیری دانش‌آموزان در همه‌گیری کووید-19

دوره 3، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-10

10.22034/naes.2021.277883.1107

مهدی شمالی احمدآبادی؛ عاطفه برخورداری احمدآبادی؛ منصوره پورجانب الهی


6. خوانشی بر اخلاق حرفه ای معلم در تراز نهج البلاغه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 58-71

10.22034/naes.2021.284975.1125

مریم اصفهانی؛ بتول شاهی


8. کووید 19 و بازگشایی مدارس: اکنون زمان پذیرش آموزش در فضای باز است

دوره 3، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 79-84

10.22034/naes.2021.283569.1122

فرشته هدایتی؛ نبی الله حسین زاده


9. بررسی اعتیاد به موبایل و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 85-95

10.22034/naes.2021.286131.1126

مهران سهراب زاده؛ آزاد امیدوار؛ صادق آراسته؛ ندا خدا کرمیان گیلان


10. بررسی گرایشات سلامت معنوی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-5

10.22034/naes.2021.266243.1090

مهلا بهرامی؛ مهدیه شوشتری رضوانی؛ زینب حجت انصاری


11. تدوین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 59-67

10.22034/naes.2021.278303.1109

شیوا معصوم پرست؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی؛ فاطمه خوئینی؛ حجت الله مرادی


13. اثربخشی بازی الیفو بر هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 55-60

10.22034/naes.2021.266664.1091

زینب حجت انصاری؛ مهلا بهرامی؛ مهدیه شوشتری رضوانی


20. بررسی نقش درس پژوهی در توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی از نظر معلمان شهرستان تالش

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-6

10.22034/naes.2020.229274.1033

پدرام قربانزاده طولارودپایین؛ مهدی معینی کیا؛ افشین عابدی نیا


23. رابطه دین‌داری با خودباوری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 42-52

10.22034/naes.2020.218347.1018

زینب شفیعی؛ فاطمه حسین پور؛ سیف اله فضل الهی قمشی


24. بررسی ویژگی های خلاقانه استادان دانشگاه فرهنگیان و میزان استفاده آنها از روش های تدریس خلاق

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 61-71

10.22034/naes.2020.107754

عباس اناری نژاد؛ زهرا حاتمی آبادشاپوری؛ حانیه حاتمی آبادشاپوری