موضوعات = علوم تربیتی
اثربخشی سایکودرام بر خودتنظیمی هیجانی و بهزیستی روانشناختی در افراد دارای اختلال شخصیتی نمایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22034/naes.2022.365910.1280

سلماز امینی؛ امیرعلی اصغری


پیش بینی بی صداقتی تحصیلی بر اساس باورهای هوشی و استرس ناشی از انتظارات تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مشهد مرغاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22034/naes.2022.375389.1286

فاطمه خسروی شیری؛ معصومه اسماعیلی


بررسی نقش پذیرش خود و سرزندگی ذهنی در رابطه نیازهای روان‌شناختی بر خوش بینی و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22034/naes.2022.375057.1284

زهرا نفر؛ عاطفه مازوساز؛ حوریه باقری؛ مهرنوش شجاعی


اثر بخشی معنا درمانی بر استرس و شفقت بر خود و احساس تنهایی درزوجین.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22034/naes.2023.379824.1289

مریم پاکزاد؛ امیر علی اصغری؛ امیر ملازاده


همبسته های روان شناختی صدا بیزاری (میسوفونیا) در دانشجویان؛ نقش عاملی اضطراب و افسردگی

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 53-59

10.22034/naes.2022.347401.1237

شیما جورابیان فکور تبریزی؛ سمانه صادقی؛ مسعود شیخی؛ امید امانی


پیش بینی رابطه والد-فرزند بر اختلالات رفتاری بامیانجیگری همدلی در نوجوانان 12تا15

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 153-161

10.22034/naes.2022.343358.1199

مرجان عالیخانی؛ مهرانگیز شعاع کاظمی؛ جواد خلعتبری


تجربه نگاری آموزشی پژوهشی در ایام کرونایی: مدیران و معلمان علم، اندیشه؛

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 181-189

10.22034/naes.2022.343584.1201

فرشته هدایتی؛ بهروز رودبارکی؛ نبی الله حسین زاده