موضوعات = علوم تربیتی
تعداد مقالات: 41
1. بررسی اثرات شبکه‌های اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22034/naes.2022.333228.1179

نادره بحری؛ مهدی خداداد


2. تأثیر سیستم های مدیریت کیفیت در عملکرد مراکز آموزشی: سیاست های آموزشی و فرایندهای مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1401

10.22034/naes.2022.339835.1189

حسین ریحانی


3. نقش راهبردهای مدیریت دانش در بهبود کیفیت خدمات آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1401

10.22034/naes.2022.339844.1190

حسین ریحانی


6. تحلیل رفتارهای پرمخاطره نوجوانان شهر تهران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/naes.2022.343295.1198

فهیمه نورعلئی


12. مدیریت آموزشی در چشم انداز پراگماتیسم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-7

10.22034/naes.2021.287118.1129

عبدالحمید آسمان دره؛ منصور بخت


13. راهکارهای ارتقای هویت فردی و ملی دانش آموزان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 8-15

10.22034/naes.2021.287153.1130

عبدالحمید آسمان دره؛ منصور بخت


15. نقش اضطراب کرونا، نگرانی و باورهای فراشناختی منفی در پیش‌بینی اضطراب یادگیری دانش‌آموزان در همه‌گیری کووید-19

دوره 3، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-10

10.22034/naes.2021.277883.1107

مهدی شمالی احمدآبادی؛ عاطفه برخورداری احمدآبادی؛ منصوره پورجانب الهی


20. بررسی اعتیاد به موبایل و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی

دوره 3، شماره 4، دی 1400، صفحه 85-95

10.22034/naes.2021.286131.1126

مهران سهراب زاده؛ آزاد امیدوار؛ صادق آراسته؛ ندا خدا کرمیان گیلان


21. بررسی گرایشات سلامت معنوی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-5

10.22034/naes.2021.266243.1090

مهلا بهرامی؛ مهدیه شوشتری رضوانی؛ زینب حجت انصاری


22. تدوین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 59-67

10.22034/naes.2021.278303.1109

شیوا معصوم پرست؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی؛ فاطمه خوئینی؛ حجت الله مرادی


24. اثربخشی بازی الیفو بر هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 55-60

10.22034/naes.2021.266664.1091

زینب حجت انصاری؛ مهلا بهرامی؛ مهدیه شوشتری رضوانی