کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 6
1. اقدامی جهت کاهش استرس و افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آمورانی که فاقد تجهیزات آموزش مجازی : دیدگاهی پساکرونایی(نمونه موردی)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 9-15

10.22034/naes.2020.263105.1082

مهدیه قنبری حمیدآبادی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی؛ مرتضی محمدزاده


2. بررسی تاثیر بازی های آموزشی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 41-47

10.22034/naes.2020.263124.1087

سید فاطمه زارع شیخکلائی؛ یگانه کمال آبادی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


3. رابطه احساس شادی و شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرج

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 8-16

10.22034/naes.2020.111558

شیما ذبیحی فر؛ مرتضی محمد زاده؛ ارسلان افسر


5. تأثیر روش های تدریس مبتنی بر بازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 72-75

10.22034/naes.2020.107755

مهدی همتی علمدارلو؛ محمد رضا قلی پور