کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
برنامه درسی آموزش مجازی در دوران کرونا

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 140-152

10.22034/naes.2022.336831.1184

قنبر علی دلفان آذزی؛ نرگس طرفه نژاد؛ سانازالسادات طاهائی؛ علی کریمیان


پدیدارشناسی تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-74

10.22034/naes.2021.303551.1149

فاطمه رستمی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری


ارائه الگوی تدریس رویکرد نوین خدمات محوری در دوره ابتدایی

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 78-87

10.22034/naes.2020.110946

الهه قاسم پور خوشرودی؛ عرفانه قاسم پور خوشرودی؛ اعظم منصوری فراهانی