کلیدواژه‌ها = روش تدریس
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی تدریس رویکرد نوین خدمات محوری در دوره ابتدایی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 78-87

10.22034/naes.2020.110946

الهه قاسم پور خوشرودی؛ عرفانه قاسم پور خوشرودی؛ اعظم منصوری فراهانی


2. تأثیر روش های تدریس مبتنی بر بازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 72-75

10.22034/naes.2020.107755

مهدی همتی علمدارلو؛ محمد رضا قلی پور