نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اعتیاد به موبایل و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی

دوره 3، شماره 4، دی 1400، صفحه 85-95

10.22034/naes.2021.286131.1126

مهران سهراب زاده؛ آزاد امیدوار؛ صادق آراسته؛ ندا خدا کرمیان گیلان