نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 59-67

10.22034/naes.2021.278303.1109

شیوا معصوم پرست؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی؛ فاطمه خوئینی؛ حجت الله مرادی