نویسنده = �������������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش اضطراب کرونا، نگرانی و باورهای فراشناختی منفی در پیش‌بینی اضطراب یادگیری دانش‌آموزان در همه‌گیری کووید-19

دوره 3، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-10

10.22034/naes.2021.277883.1107

مهدی شمالی احمدآبادی؛ عاطفه برخورداری احمدآبادی؛ منصوره پورجانب الهی