نویسنده = زینب حجت انصاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی گرایشات سلامت معنوی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-5

10.22034/naes.2021.266243.1090

مهلا بهرامی؛ مهدیه شوشتری رضوانی؛ زینب حجت انصاری


2. اثربخشی بازی الیفو بر هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 55-60

10.22034/naes.2021.266664.1091

زینب حجت انصاری؛ مهلا بهرامی؛ مهدیه شوشتری رضوانی