نویسنده = ������������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی گرایشات سلامت معنوی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-5

10.22034/naes.2021.266243.1090

مهلا بهرامی؛ مهدیه شوشتری رضوانی؛ زینب حجت انصاری


2. اثربخشی بازی الیفو بر هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 55-60

10.22034/naes.2021.266664.1091

زینب حجت انصاری؛ مهلا بهرامی؛ مهدیه شوشتری رضوانی


3. اثربخشی آموزش مثبت نگری بر سلامت روان دانش آموزان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 40-45

10.22034/naes.2020.257485.1068

مهدیه شوشتری رضوانی؛ سیده فاطمه جلادتی؛ زینب حجت انصاری؛ مهلا بهرامی