نویسنده = مهلا بهرامی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه استرس شغلی با نماز خواندن در دانشجویان رشته پرستاری

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 26-31

10.22034/naes.2020.252739.1060

سیده فاطمه جلادتی؛ مهلا بهرامی؛ زینب حجت انصاری؛ مهدیه شوشتری رضوانی