نویسنده = پریناز بنیسی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ویژگی های شخصیتی بر اختلالات درونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در کودکان کار در شهر تهران 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1399

10.22034/naes.2020.243029.1051

فرناز بلنده؛ پریناز بنیسی