نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. رابطه دین‌داری با خودباوری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قم

دوره 2، شماره 2، تیر 1399، صفحه 42-52

10.22034/naes.2020.218347.1018

زینب شفیعی؛ فاطمه حسین پور؛ سیف اله فضل الهی قمشی


2. رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی

دوره 1، شماره 1، آذر 1398، صفحه 19-31

10.22034/naes.2019.211684.1004

زینب شفیعی؛ سیف اله فضل الهی قمشه ای